Alerta inspectii fiscale

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

articol publicat în 22 decembrie 2020

Astăzi, 22 decembrie 2020, au fost publicate în Monitorul Oficial prevederile legislative de consolidare fiscala care oferă companiilor din România controlate în mod direct și / sau indirect în proporție de cel puțin 75% de aceeași entitate posibilitatea de a forma un grup fiscal în ceea ce privește plata impozitului pe profit datorat.

Această facilitate va fi opțională pentru grupurile de companii care îndeplinesc cerințele de formare a unui grup fiscal. Perioada pentru care se va putea opta pentru facilitatea de grup fiscal va fi de 5 ani, existând însă posibilitatea desființării acestui grup fiscal chiar după o perioadă mai scurtă de timp.

Prin modalitatea de implementare a noilor prevederi legislative sunt avantajate în special grupurile care includ companii ce înregistrează pierderi fiscale, proprietarii acestora obținând avantaje din perspectiva fluxului de numerar.

Astfel, companiile care vor opta pentru acest sistem de consolidare fiscală trebuie să desemneze la nivelul grupului fiscal o persoană juridică română denumită persoană juridică responsabilă, care va înainta prin reprezentantul său legal o cerere comună către organul fiscal competent.

 

 

Consolidarea fiscală nu se va face la nivel de calcul de impozit pe profit, fiecare entitate fiind în continuare obligată să-și calculeze individual baza impozabilă și rezultatul fiscal.

Astfel, entitatea responsabilă de grupul fiscal va însuma rezultatele fiscale individuale ale tuturor entităților constituente și în funcție de rezultatul acestei sume va calcula impozitul pe profit de plată, având obligația de a lua în calcul și elemente precum: cheltuieli de sponsorizare și / sau mecenat și cheltuieli privind burse private, credit fiscal și alte elemente.

Obligativitatea de a pregăti dosarul prețurilor de transfer pentru entitățile parte din consolidare fiscala

Un aspect important este că fiecare din companiile care fac parte din grupul fiscal trebuie să pregătească în continuare dosarul prețurilor de transfer, atât pentru tranzacțiile desfășurate cu companiile afiliate din cadrul grupului fiscal cât și cu cele care nu fac parte din acesta.

Reamintim că în prezent contribuabilii mari ce desfășoară tranzacții materiale cu părți afiliate au obligația de a pregăti anual dosarul prețurilor de transfer. Ceilalți contribuabili ce desfășoară tranzacții materiale cu părți afiliate au obligația de pregăti dosarul prețurilor de transfer doar la solicitarea autorităților fiscale.

Dosarele prețurilor de transfer ale tuturor entităților parte din grupul fiscal vor fi solicitate persoanei juridice responsabile de grupul fiscal

Deși nu există nici o taxă administrativă de analiză a cererii de constituire a grupului fiscal, este posibil ca aceste noi reglementări să genereze indirect costuri suplimentare celor care aplică pentru consolidarea fiscală.

Astfel, în situațiile în care o echipă de inspecție fiscală va verifica una dintre entitățile constituente ale grupului fiscal, va putea solicita dosarul prețurilor de transfer al acelei entități de la persoana juridică responsabilă de grupul fiscal.

Ce ar opri însă echipa de inspecție fiscală să nu solicite dosarele prețurilor de transfer pentru toate entitățile constituente ale grupului fiscal ci nu doar la nivelul companiei inspectate?

Într-un astfel de scenariu, va rămâne de văzut ce reguli se vor aplica cu privire la termenele de pregătire și prezentare a dosarelor prețurilor de transfer în cazul în care acestea sunt solicitate la nivelul persoanei juridice responsabile, având în vedere că în grupul fiscal pot fi și companii mici și mijlocii care nu au obligația de a pregăti în avans acest dosar, dar și companii mari care au obligația de a pregăti anual dosarul prețurilor de transfer.â

Ce se va întâmpla cu accesoriile calculate în urma ajustărilor de prețuri de transfer?

Până în prezent ANAF percepea accesorii chiar și atunci când făcea o ajustare de prețuri de transfer care avea în contrapartidă o altă entitate tot din România și emitea o decizie de ajustare corespondentă.

Având în vedere că din perspectiva calculelor de impozit pe profit la nivelul fiecărei entități constituente nu s-a modificat încă nimic în această privință, rămâne de văzut în ce măsură ANAF va continua să abuzeze de perceperea de accesorii chiar și atunci când emite decizii de ajustare corespondentă iar entitățile la care se efectuează ajustările fac parte din același grup fiscal.

Sperăm totuși că atunci când normele metodologice vor fi publicate, vor fi aduse clarificări suplimentare în acest sens și se vor evita astfel de situații.

În concluzie

În concluzie, trebuie avut în vedere că noile măsuri privind consolidarea fiscală pot reprezenta o facilitate pentru grupurile care includ cel puțin o companie care înregistrează pierderi, dar trebuie luat în calcul faptul că aceste prevederi pot aduce indirect și noi obligații pentru cei care optează să aplice aceste facilități de consolidare fiscală.

Dacă nu se vor aduce completări suplimentare prin normele metodologice, există astfel riscul ca în eventualitatea unei inspecții fiscale la unul dintre membrii grupului fiscal să se ajungă să se solicite dosarele prețurilor de transfer pentru toți membrii grupului fiscal.

Astfel, este discutabil în ce măsură noile prevederi legislative constituie cu adevărat o facilitate mai degrabă decât o povară administrativă.

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

Ultimele noutăți și publicații

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!