cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transfer

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

articol publicat în 1 martie 2021

Dosarul prețurilor de transfer rămâne, chiar și în 2021, un subiect sensibil pentru mulți contribuabili. Adesea privit din perspectiva companiilor mari, cadrul legislativ prevede că și contribuabilii mici și medii cad sub acțiunea reglementărilor naționale privind întocmirea dosarului prețurilor de transfer.

Aflați din rândurile următoare ce reprezintă prețurile de transfer, când și de ce este important să întocmiți dosarul prețurilor de transfer și cine mai exact are obligația de a-l întocmi. 

Ce reprezintă prețurile de transfer?

Prețurile de transfer se referă la acele prețuri care sunt fixate în cadrul operațiunilor realizate între companii și entitățile afiliate acestora. Conform Codului Fiscal, o persoană este afiliată cu o alta în cazul în care legătura dintre ele este conturată de una dintre următoarele situații:

(a) Afiliere între persoane fizice – în cazul în care aceste persoane sunt soț sau soție, respectiv rude până la al treilea grad inclusiv. Între părțile afiliate prețul la care sunt tranzacționate activele corporale sau necorporale, respectiv efectuate servicii poartă denumirea de preț de transfer.

(b) Afiliere între o persoană fizică și o persoană juridică – în cazul în care persoana fizică se află în posesia (directă sau indirectă) a minim 25% din valoarea sau numărul titlurilor de participare sau drepturilor de vot aferente persoanei juridice, respectiv controlează persoana juridică prin puterea sa de decizie;

(c) Afiliere între persoane juridice dacă:

 • Prima entitate juridică dispune (direct sau indirect), inclusiv prin posesiile părților afiliate, de minim 25% din valoarea sau numărul drepturilor de participare / de vot de la cealaltă entitate juridică (ori o controlează).
 • A doua entitate juridică dispune (direct sau indirect), inclusiv prin posesiile părților afiliate, de minim 25% din valoarea sau numărul drepturilor de participare / de vot de la prima entitate juridică.
 • O entitate juridică terță dispune (direct sau indirect), inclusiv prin posesiile părților afiliate, de minim 25% din valoarea sau numărul drepturilor de participare/ de vot de la ambele entități juridice.

Ce reprezintă dosarul prețurilor de transfer?

Dosarul prețurilor de transfer este un document care are rolul de a ilustra și de a dovedi autorităților fiscale că prețurile la care se efectuează operațiunile cu entitățile afiliate respectă principiul valorii de piață – adică se află la nivelul prețurilor la care ar fi tranzacționat două entități independente.

Acesta trebuie întocmit până la data de 25 martie de către contribuabilii mari. Entitățile mici și mijlocii trebuie să-l elaboreze ținând cont de legislația în vigoare și la cererea organului fiscal, în cazul unei inspecții fiscale.

În cadrul unei inspecții fiscale asupra unui contribuabil care desfășoară tranzacții cu entități afiliate, echipa de inspecție fiscală poate solicita și analiza dosarul prețurilor de transfer pregătit de acesta în prealabil. 

Dacă se dovedește că prețurile de transfer aplicate de contribuabil în tranzacțiile intra-grup nu au urmărit principiul valorii de piață, echipa de inspecție fiscală poate ajusta rezultatul contribuabilului pentru a reflecta nivelul pieței.

Cine trebuie să întocmească dosarul prețurilor de transfer?

1. Contribuabilii mari, cu operațiuni între parteneri asociați care exced anumite limite

Ținând cont de Ordinul nr. 442/2016, trebuie să alcătuiască dosarul prețurilor de transfer contribuabilii mari (desemnați prin ordinul președintelui ANAF), care efectuează operațiuni cu părți afiliate. Valoarea totală anuală a acestor tranzacții se calculează adunând valoarea operațiunilor realizate cu toți partenerii asociați, fără TVA. Valoarea tranzacțiilor trebuie să fie mai mare sau egală cu una dintre următoarele plafoane:

 • 200.000 euro, pentru dobânzile primite sau plătite în cazul serviciilor financiare (la cursul de schimb transmis de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului fiscal);
 • 250.000 euro, pentru operațiunile aferente serviciilor prestate sau recepționate (la cursul de schimb transmis de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului fiscal);
 • 350.000 euro, pentru operațiunile privind cumpărările sau vânzările (la cursul de schimb transmis de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului fiscal);

Dosarul prețurilor de transfer trebuie elaborat la termenul fixat pentru predarea declarațiilor anuale aferente impozitului pe profit (pentru fiecare an fiscal).  Dosarul se pune la dispoziție în maxim 10 zile calendaristice din momentul solicitării, însă nu mai repede de 10 zile de când a expirat scadența stabilită pentru elaborare.

În timpul desfășurării unui control fiscal, contribuabilii mari trebuie să prezinte dosarul prețurilor de transfer dacă organul de inspecție fiscală cere acest lucru. Totuși, acest dosar poate fi cerut și în afara unui control fiscal.

2. Contribuabilii mari care nu se află în prima categorie, precum și cei mici și mijlocii care nu depășesc anumite limite tranzacționale

Acești contribuabili efectuează operațiuni cu parteneri asociați, al căror valoare totală este calculată prin adunarea valorii operațiunilor desfășurate cu toți partenerii afiliați, fără TVA. Ei trebuie să elaboreze și să prezinte dosarul prețurilor de transfer doar la cererea organului fiscal, în timpul unui control fiscal. Valoarea tranzacțiilor trebuie să fie mai mare sau egală cu una dintre următoarele limite:

 • 50.000 euro, pentru dobânzile primite sau plătite aferente serviciilor financiare (la cursul de schimb transmis de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului fiscal);
 • 50.000 euro, pentru operațiunile aferente serviciilor prestate sau primite (la cursul de schimb transmis de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului fiscal);
 • 100.000 euro, pentru operațiunile aferente cumpărărilor sau vânzărilor de active corporale sau necorporale (la cursul de schimb transmis de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului fiscal);

În cazul acestor contribuabili, dosarul prețurilor de transfer trebuie prezentat la data solicitată, prin adresă scrisă, de către organul de inspecție fiscală. Adesea, scadența se află între 30 și 60 de zile calendaristice, putând fi prelungită cu 30 de zile calendaristice doar o singură dată, la cererea plătitorilor sau contribuabililor.

Astfel, inspecția poate fi întreruptă până când expiră scadența de punere la dispoziție a dosarului conform prevederilor art. 127, alin. (1) lit. b). din Legea nr. 207 din 2015 (Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare).

Cât timp poate dura elaborarea unui dosar de prețuri de transfer?

Alcătuirea dosarului prețurilor de transfer se poate desfășura pe o perioadă de 1 până la 6 luni, având în vedere:

 • numărul anilor fiscali avuți în vedere pentru elaborarea dosarului;
 • numărul de tranzacții efectuate în perioada analizată care intră în scopul dosarului;
 • existența unor analize deja existente la nivelul grupului de companii din care face parte contribuabilul.

De ce este necesară alcătuirea dosarului prețurilor de transfer?

În primul rând, și cel mai important –  întocmirea acestui document reprezintă un deziderat legal, motiv pentru care neprezentarea sau prezentarea incompletă atrage după sine amenzi de până la 14.000 de lei. 

Totodată, reprezintă un instrument de protecție fiscală întrucât conține numeroase date și informații financiare și fiscale. Trebuie să avem în vedere faptul că neprezentarea acestui document la solicitarea autorităților fiscale oferă libertatea echipei de inspecție fiscală de a estima aceste prețuri după bunul plac. 

Estimarea prețurilor poate mări considerabil baza impozabilă a contribuabilului sau anula pierderile reportate, posibil rezultând un impozit pe profit suplimentar de plată, respectiv penalități – care pot depăși cu mult simpla amendă.

Aceste estimări sunt făcute de către echipa de inspecție fiscală fără a avea în vedere, de cele mai multe ori, contextul în care contribuabilul a acționat – explicații pe care ar fi avut ocazia să le ofere în cadrul dosarului de prețuri de transfer.

În final, dosarul de prețuri de transfer este și un mijloc de administrare al afacerii, întrucât, în procesul de pregătire al acestuia este esențială analizarea în detaliu a modelului de business, context în care se pot descoperi moduri prin care afacerea poate fi optimizată.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!