acord de pret in avans

Ce este acordul de preț în avans?

articol publicat în 6 aprilie 2021

Acordul de preț în avans se referă la acel document administrativ pe care ANAF îl emite contra cost, la cererea companiilor, în cadrul căruia se agreează în scris condițiile și modalitățile în care urmează sa fie stabilite prețurile de transfer ce vor fi utilizate în cadrul unei tranzacții intra-grup.

ce este acordul de pret in avans

Este de subliniat faptul că acordul de preț în avans privește doar tranzacțiile ce vor fi desfășurate ulterior datei emiterii acestuia (doar tranzacțiile din viitor, nu și cele realizate în trecut).

Cu alte cuvinte, acordul de preț în avans este o formă scrisă a unei înțelegeri între autoritățile fiscale și contribuabili. Fiind opozabil autorităților fiscale pe toată perioada de valabilitate (de obicei 5 ani, cu posibilitate de prelungire), acestea nu vor putea solicita dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile agreate în cadrul acordului de preț în avans.

Care sunt tipurile de acorduri de preț în avans?

Acordurile de prețuri în avans pot fi de mai multe tipuri în funcție de numărul de autorități fiscale implicate în obținerea acestora, astfel:

(i) unilaterale – unde doar autoritățile fiscale din România aprobă modalitățile în care urmează sa fie stabilite prețurile de transfer ce vor  fi utilizate în cadrul unei tranzacții intra-grup;

(ii) bilaterale – atât autoritățile fiscale din România, cât și autoritățile fiscale dintr-o altă țară aprobă modalitățile în care urmează sa fie stabilite prețurile de transfer ce vor fi utilizate în cadrul unei tranzacții intra-grup;

(iii) multilaterale – atât autoritățile fiscale din România, cât și autoritățile fiscale din mai multe țări aprobă modalitățile în care urmează sa fie stabilite prețurile de transfer ce vor fi utilizate în cadrul unei tranzacții intra-grup.

Care este scopul unui acord de preț în avans?

Atunci când contribuabilii desfășoară tipuri de tranzacții intra-grup pentru care modalitatea de stabilire a prețurilor de transfer nu este directă și simplă, există un risc ca la o inspecție fiscală ulterioară autoritățile fiscale să nu fie de acord.

scopul unui acord de pret in avans

Astfel, este posibil ca obținerea unui acord de preț în avans să fie un mijloc eficient de validare a modelului de stabilire a prețurilor de transfer de către autoritățile fiscale înainte de a începe să se desfășoare aceste tipuri de tranzacții.

Cu alte cuvinte, acordul de preț în avans poate fi văzut ca un instrument ce contribuie la:

(i) prevenția disputelor cu autoritățile fiscale;

(ii) eliminarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru eventualele ajustări ale prețurilor de transfer în legătură cu tranzacțiile care fac obiectul acordului de preț în avans;

(iii) evitarea dublei impuneri pentru eventualele ajustări ale prețurilor de transfer privind tranzacțiile care fac obiectul acordului de preț în avans;

(iv) eliminarea costurilor cu pregătirea dosarului prețurilor de transfer pentru tranzacțiile care fac obiectul acordului de preț în avans;

(v) evitarea controalelor fiscale pentru tranzacțiile acoperite de către acordul de preț în avans (reducerea costurilor și al eforturilor administrative interne) și eliminarea potențialelor ajustări ale prețurilor de transfer.

Aplicația pentru obținerea unui acord de preț în avans

Orice contribuabil poate aplica pentru obținerea unui acord de preț în avans chiar și pentru tranzacții simple și cu valori mici.

Cu toate acestea, trebuie cântărită bine oportunitatea obținerii unui acord de preț în avans având în vedere că:

  • pe de o parte, trebuie achitată o taxă administrativă de 20.000 EUR de către marii contribuabili și respectiv de 10.000 EUR de către ceilalți contribuabili;
  • iar pe de altă parte, procesul de obținere a unui astfel acord necesită alocarea de resurse semnificative pe parcursul întregului proces.

Procesul de obținere a unui acord de preț în avans începe cu o discuție preliminară împreună cu autoritățile fiscale.

Ce este discuția preliminară?

Înainte de a depune cererea pentru emiterea sau schimbarea unor elemente ale acordului de preț în avans, plătitorii au posibilitatea de a beneficia de o discuție preliminară

Pentru această discuție preliminară, este necesară înaintarea unei cereri de către contribuabil către ANAF, care să conțină:

  • date de identificare ale contribuabilului, precum și ale împuternicitului legal;
  • Scurtă descriere a subiectului discuției.

În urma acestei cereri, autoritatea fiscală va transmite în scris data, ora și locul unde va avea loc discuția preliminară.

Ce conține cererea de emitere a acordului de preț în avans?

ce contine cererea pentru eliberarea acordului de pret in avans

Conținutul cererii de emitere acordului de preț în avans este prevăzut prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 3735/2015.

Înainte ca cererea de emitere a acordului de preț în avans să fie efectiv aprobată sau respinsă, autoritatea fiscală poate solicita pe parcursul procesului informații suplimentare.

Contribuabilul are posibilitatea de a răspunde solicitărilor adiționale de informații în maxim 60 de zile lucrătoare.

Respingerea cererii de emitere sau modificare a acordului de preț în avans

În situația în care organul fiscal respinge sau întrerupe solicitarea acordului de preț în avans (ținând cont de prevederile HG), contribuabilul are dreptul de a solicita rambursarea taxei administrative de emitere a acordului de preț în avans.

În cât timp se emite acordul de preț în avans?

emiterea acordului de pret in avans

În funcție de complexitatea cazului și de numărul de autorități fiscale implicate în obținerea acordului de preț în avans, acesta poate fi emis în:

  • 12 luni în cazul acordului de preț în avans unilateral (în practică termenul de emitere a unui astfel de acord poate ajunge chiar și la 36 de luni);
  • 18 luni pentru un acord bilateral sau multilateral (în practică termenul de emitere a unui astfel de acord poate ajunge chiar și la 60 de luni).

Care este perioada de timp acoperită de acordul de preț în avans?

Acordul de preț în avans are o durată de valabilitate de maxim 5 ani. Totuși, contractele pe termen lung impun emiterea unor acorduri de preț în avans pe perioade îndelungate de timp.

Acordul de preț în avans creează efecte începând cu anul fiscal următor celui în care s-a emis acest act. Cu toate acestea, acesta poate să intre în vigoare și în anul în care cererea de emitere a fost depusă sau anul în care acordul a fost emis dacă depunerea cererii s-a realizat anterior începerii derulării tranzacției pentru care s-a solicitat emiterea acordului de preț în avans.

După expirarea termenului de valabilitate a acordului de preț în avans bilateral sau multilateral, autoritățile fiscale din statele participante la acord vor fi anunțate în scris.

Cum se realizează raportarea rezultatelor produse de acordul de preț în avans?

cum se realizeaza raportul anual privind clauzele acordului de pret in avans

Contribuabilul trebuie să raporteze anual cum s-au realizat termenii și clauzele acordului de preț în avans. 

Această raportare se depune fie la registratura autorității fiscale care a emis acordul de preț în avans, pe suport hârtie, fie se transmite prin poștă în două exemplare, cu filele îndosariate și însoțite de opis, semnate de împuternicitul legal al companiei.

Dacă acest raport anual nu este depus la timp, acordul de preț în avans poate fi anulat.

Unde se efectuează plata costului de emitere a acordului de preț în avans?

Taxele de emitere a unui acord de preț în avans se achită în în contul 20.33.01.29 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cod IBAN RO56TREZ70020330129XXXXX, de la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti.

Neplata atrage după sine anularea valabilității acordului de preț în avans. 

Acordul de preț în avans este opozabil și obligatoriu pentru autoritățile fiscale doar dacă termenii și clauzele au fost îndeplinite de contribuabil.

În încheiere, merită menționat că dacă în anii anteriori era mai dificil să se obțină un astfel de acord de preț în avans, datele comunicate de ANAF arată că în prima jumătate a anului 2020, respectiv anul 2019 au fost emise 12 acorduri de preț în avans, în timp ce în perioada 2014-2018 au fost emise în total 19 acorduri de preț în avans.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!