dosarul preturilor de transfer inspectie fiscala

VREȚI SĂ AVEȚI CERTITUDINEA CĂ DOSARUL PREȚURILOR DE TRANSFER...

VA FI ACCEPTAT ÎN CADRUL UNEI INSPECȚII?

ÎN ORICE DOMENIU ÎN CARE RAȚIONAMENTUL PROFESIONAL ARE O PONDERE RIDICATĂ O A DOUA OPINIE POATE FACE DIFERENȚA

noutati dosar preturi de transfer

ULTIMELE NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

ÎN DOMENIUL PREȚURILOR DE TRANSFER

PENTRU CĂ DECIZIILE OPTIME SUNT LUATE PE BAZA INFORMAȚIILOR PRIMITE LA MOMENTUL POTRIVIT

PREV
NEXT

SERVICII

Oferim soluții optime adaptate oricărui client, mic sau mare, local sau internațional...

ÎNTOCMIRE DOSAR PREȚURI DE TRANSFER - ATIPIC SOLUTIONS

Dosarul preturilor de transfer este singurul instrument prin care companiile pot dovedi autorităților fiscale că au desfășurat tranzacții intra-grup la prețuri de piață prin care nu au distorsionat baza impozabilă. 

Conform legislației din România, contribuabilii mari care desfășoară tranzacții intra-grup materiale au obligația de a pregăti dosarul prețurilor de transfer anual. Restul contribuabililor au obligația de a pregăti dosarul preturilor de transfer doar la solicitarea autorităților fiscale.

dosarul preturilor de transfer

De reținut că deși nu toate companiile au obligația de a pregăti anual dosarul prețurilor de transfer, acestea au totuși obligația de a desfășura tranzacții intra-grup la valoare de piață.

Absența sau neprezentarea în termen a dosarului prețurilor de transfer conferă autorităților fiscale argumente pentru (i) a aplica amenzi contravenționale de până la 27.000 RON, (ii) a efectua ajustări de prețuri de transfer în funcție de propriile analize și (iii) a calcula impozit pe profit suplimentar de plată, penalități, majorări de întârziere și dobânzi care ulterior pot fi greu sau uneori chiar imposibil de contestat.

ATIPIC Solutions vă poate asista în pregătirea unui dosar al prețurilor de transfer care să fie în conformitate cu legislația de prețuri de transfer și cerințele de documentare din ce în ce mai stricte și care să corespundă totodată și cerințelor celor mai exigenți inspectori fiscali.

 
RAPORTARE TRANZACȚII TRANSFRONTALIERE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA DAC6

În 2018 Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2018/822/UE (cunoscută de asemenea și ca ”DAC6”). Această directivă aduce noi obligatii de raportare cu privire la tranzacțiile transfrontaliere care au anumite caracteristici.

În sens larg, Directiva 2018/822/UE are ca obiectiv introducerea obligativității de a raporta acele tranzacții care au ca rezultat potențial obținerea unor avantaje fiscale.

raportare-tranzactii-transfrontaliere-in-conformitate-cu-directiva-dac6

Prin urmare, orice tranzacție transfrontalieră nouă în care sunt implicate entități din cel puțin o țară din Uniunea Europeană va trebui analizată pentru a determina dacă aceasta este raportabilă sau nu indiferent dacă se desfășoară între entități afiliate sau independente.

Astfel, companiile care desfășoară tranzacții transfrontaliere trebuie să aibă deja funcționale proceduri care să le permită să evalueze, identifice și monitorizeze acele tranzacții raportabile create, comercializate sau implementate ulterior datei de 25 iunie 2018 chiar dacă raportarea propriu zisă va trebui efectuată începând cu iulie 2020.

Ulterior, tranzacțiile care îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Directiva 2018/822/UE vor trebui raportate autorităților fiscale.

Mai multe detalii despre această nouă obligativitate găsiți în articolul nostru Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la schemele transfrontaliere de optimizare fiscală.

Mai multe informații despre cum vă putem ajuta și despre soluțiile noastre de raportare cu privire la DAC6 puteți consulta accesând DAC6 reporting of cross border arrangements.

NOTIFICARE ȘI RAPORT PENTRU FIECARE ȚARĂ ÎN PARTE CBCR

Odată cu apropierea termenului limită impus de Uniunea Europeană pentru transpunerea Directivei UE 881/2016 în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal (i.e. 4 iunie 2017), țările membre UE au transpus în ritm accelerat în legislațiile locale modificările aduse de această directivă. Notificare-si-raport-pentru-fiecare-tara-in-parte-cbcr Fără a aduce modificări notabile la textul european, prin OUG 42/2017, Guvernul României oferă premisele unei noi surse de informații ce pot fi utilizate în cadrul unei inspecții fiscale sau în cadrul analizelor de risc preliminare începerii inspecțiilor fiscale.

Interpretând noua legislație, se poate deduce că în România există două tipuri de companii:

(i) companii care au obligativitatea de a depune o notificare cu privire la entitatea care va depune raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, mai exact orice companie care face parte dintr-un grup multinațional de companii cu cifra de afaceri consolidată de peste 750 milioane EUR; și

(ii) companii care au obligativitatea de a depune raportul pentru fiecare țară în parte CbCR în România, mai exact companiile care sunt în postura de companii mamă finale, companii mamă surogat, entități delegate de grup și companiile parte din grupuri care depun raportările în țările cu care România nu poate face schimb automat de informații fie din motivul că nu are un acord de schimb de informații semnat fie din alte cauze care pot conduce la eșec sistemic de schimb de informații (e.g. lipsa certificărilor ISO cu privire la securitatea datelor).

Nedepunerea notificării la timp poate atrage amenzi de până la 5.000 RON, iar nedepunerea raportului pentru fiecare țară în parte CbCR poate atrage amenzi de până la 100.000 RON chiar și în cazul în care nedepunerea survine ca urmare a unui eșec sistemic de schimb de informații între state.

ATIPIC Solutions vă poate asista cu pregătirea și depunerea notificărilor, cu pregătirea și depunerea raportului pentru fiecare țară în parte CbCR, dar și cu efectuarea analizelor strategice de determinare a țărilor în care trebuie depuse raportul pentru fiecare țară în parte CbCR pentru a evita amenzile datorate eșecurilor sistemice de transmitere a informațiilor între state.

ACORDURI DE PREȚ ÎN AVANS

Acordurile de preţ în avans sunt "contracte" prin care companiile agrează cu autoritățile fiscale în avans modul de stabilire a prețurilor de transfer.

acorduri de pret in avans

Astfel, prin acordurile de preţ în avans companiile se asigură că autoritățile fiscale nu vor contesta preţurile de transfer atât timp cât se respectă termenii acordurilor de preţ în avans şi se transmite către autoritățile fiscale raportul anual privind implementarea acordului de preţ în avans.

ATIPIC Solutions poate lucra împreună cu echipa dumneavoastră pentru pregătirea şi obținerea unui acord de preţ în avans prin acordarea de asistență pe tot parcursul procesului – de la organizarea unei întâlniri preliminare cu autoritățile fiscale, pregătirea aplicației de acord de preţ în avans, asistență la negocierea cu autoritățile fiscale până la monitorizarea conformării cu termenii acordului de preţ în avans şi pregătirea raportului anual privind implementarea termenilor din acordul de preţ în avans.

ASISTENŢĂ PE PARCURSUL INSPECȚIEI FISCALE, SOLUȚIONARE LITIGII ŞI DISPUTE PRIVIND PREŢURILE DE TRANSFER

Pe măsură ce se intensifică dezbaterile cu privire la mutarea de profituri de către multinaționale, inspecțiile de prețuri de transfer se intensifică și ele, companiile fiind astfel nevoite să susțină din ce în ce mai des dosarul prețurilor de transfer în fața autorităților fiscale.

asistenta pe parcursul inspectiei fiscale

Din momentul în care autoritățile fiscale au solicitat dosarul prețurilor de transfer, acesta este analizat adesea de o echipă specializată de prețuri de transfer care poate solicita informații și completări suplimentare.

O dată ce echipa care a analizat dosarul prețurilor de transfer trage concluziile aferente, redactează un Proiect de Raport de Inspecție Fiscală pe seama căruia compania poate discuta cu echipa de inspecție fiscală și solicita o reanalizare a concluziilor. După reanalizare, echipa de inspecție fiscală emite un Raport de Inspecție Fiscală și Decizia de Impunere / Neimpunere. În măsura în care compania nu este de acord nici de această dată, poate acționa în instanță.

Împreună cu colaboratorii noștri putem efectua orice tipuri de analize suplimentare și completări la dosarul prețurilor de transfer solicitate de către autoritățile fiscale, discuta cu autoritățile fiscale pe tot parcursul procesului, redacta punctul de vedere, contestația și putem asigura reprezentarea în instanță. 

În cazul în care vă aflați deja în mijlocul unei inspecţii fiscale privind preţurile de transfer şi vă confruntați cu probleme complexe, noi vă putem oferi gratuit și în maxim 24 de ore o a doua opinie în legătură cu orice problemă de prețuri de transfer (inclusiv cu privire la concluziile privind preţurile de transfer din Raportul de Inspecție Fiscală).

STUDII DE COMPARABILITATE

Studiile de comparabilitate reprezintă inima oricărei analize de preţuri de transfer având în vedere că, în esență, o analiză de prețuri de transfer este o comparație între două elemente, unul fiind rezultatele companiei analizate iar celălalt fiind studiile de comparabilitate.

Un studiu de comparabilitate făcut la un nivel adecvat de calitate poate servi nu numai în cadrul unui proiect de prețuri de transfer dar și ca un instrument de analiză a competiției și a industriei.

TRANSFER PRICING BENCHMARKING STUDIES

Specialiștii noștri au o vastă experiență în pregătirea de studii de comparabilitate pentru tranzacții comerciale, financiare și tranzacții cu active necorporale de toate tipurile.

Astfel, ne mândrim cu capacitățile noastre de a realiza studii de comparabilitate particularizate pentru toate tipurile de tranzacții ce pot fi desfășurate de o companie la un nivel de calitate care vă poate ajuta nu numai în minimizarea riscurilor de prețuri de transfer ci vă poate oferi și o imagine cu privire la competiție și situația industriei în care activați.

ATIPIC Solutions vă poate asista cu pregătirea studiilor de comparabilitate atât în cadrul unui proiect de pregătire a dosarului prețurilor de transfer cât şi în cadrul unor proiecte separate.

 

POLITICI DE PREȚURI DE TRANSFER

Politicile de prețuri de transfer se referă la procedurile formale pe care o companie le folosește pentru a determina termenii şi condițiile în care se desfășoară tranzacțiile intra-grup (practic funcționează similar unor politici comerciale).

politici de preturi de transfer

Aceste politici de prețuri de transfer nu sunt obligatorii din perspectiva legislației dar având în vedere că se întocmesc pe baza unor analize efectuate înainte (ex ante) de a desfășura efectiv tranzacțiile, se elimină riscul de a desfășura tranzacții intra-grup la prețuri care trebuie ulterior ajustate fie voluntar fie în cadrul unei inspecții de prețuri de transfer.

Mai mult, o politică de prețuri de transfer adecvată favorizează asigurarea consecvenței şi transparenței termenilor şi condițiilor în baza cărora se desfășoară tranzacțiile intra-grup, reducând astfel riscurile asociate.

Pregătirea unei politici complete de prețuri de transfer reprezintă mai mult decât un simplu exercițiu de pregătire a unei documentații. Întregul exercițiu de pregătire a unei politici de prețuri de transfer oferă posibilitatea de a revizui și din punct de vedere operațional modul în care se desfășoară nu doar tranzacțiile intra-grup ci și întregul business.

ATIPIC Solutions vă poate ajuta cu pregătirea de politici de prețuri de transfer, structurarea tranzacțiilor intra-grup în conformitate cu legislația de prețuri de transfer și cu pregătirea de contracte și proceduri optime atât din punct de vedere operațional cât și din punct de vedere al legislației de prețuri de transfer.

REVIZUIRE DOCUMENTE ȘI PROCESE DE PREȚURI DE TRANSFER

Procesul de revizuire a documentelor și proceselor de prețuri de transfer implică o revizuire a cadrului de stabilire a prețurilor de transfer al companiei, inclusiv politicile, procesele / sistemele, modul de împărtire a responsabilităților, interacțiunile dintre oameni şi monitorizările relevante pentru stabilirea prețurilor la valoare de piață.

TRANSFER PRICING REVIEW

Prin efectuarea unui exercițiu de revizuire a documentelor și proceselor de prețuri de transfer puteți:

(i) identifica şi înțelege ariile ce prezintă potențiale riscuri din perspectiva prețurilor de transfer;

(ii) iniția acțiuni pentru minimizarea riscurilor;

(iii) fi pregătiți să răspundeți la orice întrebări primite de la autoritățile fiscale; și

(iv) verifica dacă dosarul prețurilor de transfer respectă întocmai nu numai reglementările locale ci este și în linie cu modul de interpretare a legislației de către echipele de inspecție.

În cadrul unui proiect de revizuire a documentelor și proceselor de prețuri de transfer, ATIPIC Solutions va analiza contractele încheiate cu părțile afiliate, dosarul preţurilor de transfer pregătit de dumneavoastră sau de un consultant terță parte, politicile interne de stabilire a prețurilor de transfer, facturi, documente justificative și orice alte tipuri de documente cu incidență asupra prețurilor de transfer pentru a identifica toate riscurile.

Acolo unde este cazul, ATIPIC Solutions va recomanda o abordare alternativă cu privire la restructurarea tranzacțiilor intra-grup astfel încât să se minimizeze sau elimine riscurile de prețuri de transfer.

CURSURI SPECIALIZATE DE PREȚURI DE TRANSFER

Experiența practică reprezintă un factor esențial în orice proiect de prețuri de transfer. Nu se pot realiza analize de prețuri de transfer adecvate și în linie cu actualul cadru legislativ respectiv cu așteptările de facto ale echipelor de inspecție fiscală fără a avea experiență practică în cel puțin câteva proiecte de prețuri de transfer similare. cursuri de preturi de transfer

Pentru companiile care doresc să pregătească intern dosarul preţurilor de transfer și să-și gestioneze tot intern toate aspectele privind prețurile de transfer, ATIPIC Solutions poate organiza cursuri specializate de prețuri de transfer și cursuri de instruire "on the job" și supervizare a procesului de pregătire a dosarului prețurilor de transfer.

SOLUŢII DE PREŢURI DE TRANSFER PENTRU ECHIPELE DE CONTABILITATE, AUDIT, TAXE ŞI JURIDICE

ATIPIC Solutions oferă companiilor de servicii profesionale asistență în formarea de echipe de prețuri de transfer și/sau coordonarea echipelor de prețuri de transfer ale acestora.

Ca alternativă la dezvoltarea unor echipe proprii de prețuri de transfer, ATIPIC Solutions poate lucra și în regim de subcontractare.

ANALIZE DE RISCURI DE PREȚURI DE TRANSFER

Scopul analizelor de riscuri de prețuri de transfer este de a determina expunerea aproximativă a companiilor la riscurile de ajustare a prețurilor de transfer.

Practic, aceste analize de riscuri de prețuri de transfer presupun de principiu aceleași proceduri și procese care se desfășoară în vederea pregătirii dosarului prețurilor de transfer fără însă a avea la final un livrabil reprezentat de dosarul prețurilor de transfer ci doar concluziile acestuia.

analize de risc de preturi de transfer

Prin analizele de riscuri de prețuri de transfer, contribuabilii pot să sesizeze orice neconcordanțe și să acționeze timpuriu pentru corectarea neregulilor astfel încât să evite efectuarea de ajustări de prețuri de transfer și imputarea penalitătilor și majorărilor de întârziere aferente.

De asemenea, analizele de riscuri de prețuri de transfer sunt utile în cadrul fuziunilor și achizițiilor, achizitorii putând avea o imagine fidelă asupra riscurilor de prețuri de transfer care pot influenţa valoarea justă a companiei țintă precum şi preţul de achiziție.

ATIPIC Solutions poate efectua analize de riscuri de prețuri de transfer pe baza Liniilor Directoare OECD și face recomandări pentru a diminua sau elimina aceste riscuri dacă este cazul.

De asemenea, ATIPIC Solutions vă poate asista în faza de post-achiziție, pentru a integra activitățile și din perspectiva prețurilor de transfer.

MOD DE LUCRU

Am dezvoltat proceduri și procese optime pe care le respectăm cu strictețe în cadrul fiecărui proiect, urmând o abordare structurată...

01

IDENTIFICAREA SITUAȚIEI DE FAPT

Indiferent de tipul de servicii pe care le prestăm, primul pas este colectarea unui set preliminar de informații prin transmiterea unei liste predefinite de informații și ulterior, organizarea unei întâlniri față-în-față cu echipa dumneavoastră. În cadrul acestei întâlniri preliminare nu numai colectăm informații ci și construim un plan de lucru particularizat care să ne ghideze în atingerea obiectivelor.

02

ANALIZA ŞI LIVRABILUL PRELIMINAR

Pe baza informațiilor colectate în timpul întâlnirilor cu echipa domneavoastră și interviurilor de analiză funcțională, vom efectua analizele de prețuri de transfer şi vom începe redactarea efectivă a livrabilelor preliminare (draft). Ulterior, după realizarea controlului intern de calitate, vă vom transmite versiunea preliminară a livrabilelor spre a fi revizuite și de către echipa dumneavoastră.

03

LIVRABILUL FINAL

După analizarea de către echipa dumneavoastră a variantei preliminare și implementarea de către echipa noastră a eventualelor modificări sugerate, vom mai revizui încă o dată întregul proiect iar în măsura în care totul este corect şi complet, vă vom transmite livrabilul final.

ORICÂND, ORIUNDE

Suntem eficienți... Suntem disponibili în orice moment al zilei și ne putem deplasa oriunde pentru a facilita finalizarea proiectelor într-un timp cât mai scurt și cu cât mai puține resurse investite din partea dumneavoastră.

REZULTATE INSTANT

Într-o lume care se mișcă într-un ritm accelerat, noi dispunem de cele mai bune proceduri interne care ne permit să prestăm servicii într-o manieră eficientă, asigurându-ne astfel că reușim să respectăm până şi cele mai strânse termene.

DEDICAȚI, PASIONAȚI & EXCEPȚIONALI

Perfecționiști prin natură, reușim întotdeauna să minimizăm riscurile asociate cu prețurile de transfer. Ne străduim să găsim soluțiile potrivite chiar şi pentru cele mai complexe probleme de prețuri de transfer.

ECHIPA

VIOREL
SBORA

PARTENER PREȚURI DE
TRANSFER & DAC6

Viorel a făcut parte din echipa de preţuri de transfer TPS şi a gestionat echipa de prețuri de transfer a BDO România. Printre proiectele sale de referință se numără (i) pregătirea dosarelor prețurilor de transfer pentru două dintre cele mai mari zece companii din România după cifra de afaceri și (ii) asistență la contestarea de ajustări de prețuri de transfer în valoare de peste 100 de milioane de euro.

MIHAELA
CRĂCIUN

CONSULTANT SENIOR PREȚURI DE TRANSFER

Mihaela are peste doi ani de experiență în realizarea de proiecte de prețuri de transfer. Experiența sa profesională include asistarea mai multor clienți din industriile farmaceutică și automobilistică în pregătirea dosarului prețurilor de transfer și susținerea acestuia pe parcursul inspecției fiscale. În prezent, Mihaela studiază pentru finalizarea programului de masterat Contabilitate, control și expertiză contabilă organizat de Academia de Studii Economice din București și pentru obținerea calificării de expert contabil din partea CECCAR.

ȘTEFANIA
MANOLACHE

CONSULTANT PREȚURI DE TRANSFER

Ștefania s-a alăturat echipei de prețuri de transfer a ATIPIC Solutions pe poziția de consultant, fiind specializată în particular pe oferirea de asistență în cadrul inspecțiilor de prețuri de transfer. Ștefania este absolventă a Facultății de Drept și a programului de masterat de Drept Fiscal organizate de Universitatea din București.

CINE

SUNTEM

Suntem o echipă de specialiști de prețuri de transfer uniți de aceeaşi mentalitate – să oferim soluții de prețuri de transfer optime, folosind procese interne eficiente și orientate spre crearea de valoare adăugată cuantificabilă pentru toți clienții noștri.

Experiența şi cunoștințele noastre în proiecte locale și internaționale din cele mai variate domenii de activitate ne permit să punem în mod real umărul la minimizarea riscurilor ce decurg din desfășurarea de tranzacții intra-grup.

Clienții care au lucrat cu noi ne apreciază pentru promptitudinea și flexibilitatea cu care abordăm orice problemă pe care o întâmpinăm precum și pentru faptul că suntem pasionați și dedicați în identificarea unor soluții optime indiferent de cât de complexe sunt problemele pe care le avem de rezolvat.

Pe lângă serviciile clasice de prețuri de transfer prestăm și servicii de consultanță strategică și de management de proiect specializate pe prețuri de transfer atât companiilor cât și consultanților care doresc să inființeze / restructureze departamente interne de prețuri de transfer.

În plus, suntem membri independenți ai asociației internaționale de contabilitate, audit și consultanță Allinial Global având astfel capacitatea de a gestiona orice tip de proiect de prețuri de transfer, inclusiv la nivel internațional.

PĂSTRAȚI LEGĂTURA CU NOI!

Ne place să împărtășim lucruri noi!

Să creăm împreună noi oportunități de afaceri!

Vizualizați videoclipurile noastre!

10+

ANI DE EXPERIENȚĂ PE PROIECTE DE PREȚURI DE TRANSFER

450+

STUDII DE COMPARABILITATE

50+

INSPECȚII DE PREŢURI DE TRANSFER

250+

DOSARE DE PREŢURI DE TRANSFER PREGĂTITE

DE CE NOI?

Pentru că ne respectăm întotdeauna valorile…

Flexibilitate Atipic Solutions

Flexibilitate

Suntem deschiși și dornici să testăm idei noi. Suntem bucuroși să colaborăm în orice formă astfel încât la final să se poată obține rezultate optime cu resurse optime, adaptate și companiilor mici dar și celor mari.

Calitate Atipic Solutions

Încredere

Suntem profesioniști pasionaţi, dedicaţi și devotați în a oferi servicii specializate de prețuri de transfer. Toate rapoartele noastre trec printr-un proces de revizuire succesivă care elimină riscurile de erori în întregime.

Parteneriat Atipic Solutions

Parteneriat

Scopul nostru nu este să fim doar simpli consultanți. Suntem parteneri reali pentru clienții noștri, capabili să rezolvăm probleme, hotărâți şi întotdeauna receptivi indiferent de problemele cu care ne confruntăm.

Independenta Atipic Solutions

Independență

Suntem membri independenți ai asociației internaționale de contabilitate, audit și consultanță Allinial Global. Acest lucru ne oferă libertatea de a coopera cu cei mai buni profesioniști din domeniu din orice colț al lumii.

TESTIMONIALE

Pentru că, la sfârșitul zilei, acesta este singurul lucru care contează...

„Am ales echipa ATIPIC Solutions pentru că ne-a propus o soluție completă de pregătire a dosarului prețurilor de transfer care a inclus și justificarea prestării în fapt și analiza necesității serviciilor intra-grup. Echipa de inspecție fiscală a acceptat dosarul prețurilor de transfer exact așa cum a fost pregătit de către echipa ATIPIC Solutions.”

Cristina Nemeș

Contabil Șef, C T S Romania
„În căutarea unui consultant care să ne ajute să întocmim dosarul prețurilor de transfer, ne-a fost recomandată echipa ATIPIC Solutions. Așa cum ni s-a și spus, această echipă reușește să ușureze procesul prin simplul fapt că solicită și oferă informațiile într-un mod foarte clar și structurat. Cu siguranță vom recomanda mai departe serviciile lor.”

Ana Mihaela Ionescu

Chief Financial Officer, Butan Gas Romania
„Profesionalism, amabilitate, feedback în timp real și receptivitate - sunt câteva dintre atributele ce caracterizează colaborarea cu echipa ATIPIC Solutions. Mulțumim pentru dedicarea și solicitudinea de care ați dat dovadă în proiectul derulat împreună, precum și pentru sprijinul constant acordat pe parcursul colaborării.”

Ionuț Ungureanu

Chief Financial Officer, Agro CS Romania
„Colaborarea cu ATIPIC Solutions a fost ușoară și constructivă având în vedere complexitatea și noutatea subiectului în ceea ce ne privește. Ne-am confruntat cu situații inedite, dar echipa ne-a susținut și ne-a lămurit fiecare problemă. În proiectele noastre viitoare vom conta pe susținerea ATIPIC Solutions.”

MIOARA JUGĂNARU

Contabil Șef, Zanfir SNC
„ATIPIC Solutions ne-a demonstrat încă din faza de ofertare că vom putea să ne bazăm pe promptitudinea lor și mai ales pe faptul că sunt suficient de flexibili și creativi pentru a găsi soluțiile la problemele de prețuri de transfer cu care ne confruntăm.”

Magdalena Bordei

CFO, Ascendum Machinery
„Ne-am bucurat să constatăm că proiectul nostru a fost gestionat de la început până la sfârșit în mod direct de persoane cu senioritate și cu experiență în proiecte similare, lucru care ne-a ajutat să economisim mult timp în comunicarea pe tot parcursul proiectului.”

Carmen Durac

Contabil Șef, Romcap Condensatori
„Recomand cu încredere echipa ATIPIC Solutions, bazându-mă pe experiența plăcută pe care am avut-o colaborând cu ei. Am găsit o echipă experimentată, cu oameni pregătiți care au reușit să ne ajute în timp util. Niște profesioniști cu care vom mai colabora.”

Constantin Gîrboiu

Fondator, Crama Gîrboiu
„Am găsit în colaborarea cu echipa ATIPIC Solutions, oameni deschiși să ajute cu tot ce pot, oameni flexibili, oameni cu idei creative care ne-au propus soluții optime pentru situația cu care ne-am confruntat făcându-ne să înțelegem tot demersul pentru realizarea proiectului. Dând dovadă de profesionalism, disponibilitate și deschidere, echipa ATIPIC Solutions este pe lista colaboratorilor pe care îi vom recomanda cu căldură."

Laurențiu Bălan

Fondator, TGM Group

APARIȚII ÎN MEDIA

Pentru că informațiile potrivite la momentul potrivit pot face diferența.…

profit
”Cu toate că textul legislativ menționează specific că nu pot fi realizate ajustări de prețuri de transfer strict în baza informațiilor simpliste prezentate în raportările pentru fiecare țară în parte CbCR, ne așteptăm la o intensificare semnificativă a agresivității autorităților fiscale vizavi de filialele grupurilor multinaționale ce înregistrează în România pierderi, sau rezultate fluctuante. Toate aceste acțiuni de inspecție sau analiză de risc vor fi acum demarate pe fondul utilizării extensive a informațiilor din rapoartele pentru fiecare țară în parte CbCR” ... Citește mai mult
zf
”Legislaţia preţurilor de transfer este una foarte interpretabilă, de multe ori mai important decât modul în care este citită legea de un consultant de transfer pricing fiind cât de bine cunoaşte un consultant modul în care interpretează inspectorii fiscali legea” ... Citește mai mult
hotnews
”Odată cu izbucnirea scandalurilor Panama Papers, LuxLeaks și Paradise Papers și cu graba cu care se implementează toate aceste noi modificări legislative devine din în ce mai clară trecerea la următorul nivel de transparență fiscală, și anume obligarea grupurilor multinaționale de a face publice aceste rapoarte pentru fiecare țară în parte CbCR. Însă nu trebuie trecut cu vederea că aceste măsuri pot genera dispute aprige între guvernele țărilor cu rate de impozitare reduse și cele ale țărilor cu rate de impozitare mari.” ... Citește mai mult
Ziare com logo
”In cele ce urmeaza, am incercat sa venim in intampinarea nelamuririlor si confuziilor cu care se confrunta orice antreprenor local atunci cand se documenteaza despre acest subiect.... In primul rand trebuie verificat ca studiul de comparabilitate sa fie realizat in bazele de date pe care le folosesc si echipele de inspectie fiscala in activitatea de control si ca aveti acces legal la aceste baze de date atat in prezent cat si la momentul inspectiei fiscale... In incheiere, trebuie avut in vedere ca in ultima perioada controalele de preturi de transfer s-au intensificat chiar si la antreprenori locali, dar mai ales la companiile cu doi - trei ani de pierderi in perioada deschisa controlului fiscal.” ... Citește mai mult

NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Pentru decizii optime la momentul potrivit...

VIEW ALL

CONTACTAȚI-NE

ATIPIC Transfer Pricing Solutions SRL, cod fiscal RO37187430

str. General Petre Popovăț, nr. 58, parter
sector 6, București, România

Telefon: +40 728 095 223
Fax: +40 31 780 08 12

Email: office@atipics.ro
Web: www.atipics.ro

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!