Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

articol publicat în 4 noiembrie 2020

Fie că ești manager, administrator de firmă, contabil sau jurist trebuie să fii foarte atent la modificările constante care apar în Codul Fiscal privind cheltuielile deductibile, nedeductibile sau deductibile parțial. De cele mai multe ori, legislația și regulile se schimbă permanent, iar prevederile nu sunt întotdeauna explicite (uneori, fiind chiar încâlcite și contradictorii). În acest caz, dacă nu ai studii de specialitate sau nu ai un contabil, este aproape imposibil să te descurci singur în acest haos legislativ.

Chiar și atunci când lucrezi cu un contabil șansele să apară greșeli sunt destul de mari. 

Orice societate are o serie întreagă de cheltuieli care pot fi încadrate, conform legii, ca fiind cheltuieli deductibile, nedeductibile sau cu deductibilitate limitată. Această încadrare prezintă importanță mai ales pentru societățile înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.

Cheltuielile deductibile țin cont de calculul profitului fiscal

Termenul de cheltuială deductibilă este legat strict de calculul profitului fiscal, adică acel profit la care se aplică impozitul pe profit. Cu cât un contribuabil are mai multe cheltuieli deductibile, cu atât impozitul pe profit / pe venitul net va fi mai mic. De aici, apare și interesul crescut al antreprenorilor de a deduce cât mai multe cheltuieli. Totuși, conform legii, nu toate cheltuielile pe care un contribuabil le face sunt deductibile de la calculul impozitului pe profit

O altă utilizare pe scară largă a termenului de deductibilitate este legată de TVA. Auzim des că TVA-ul aferent unei anumite tranzacții poate fi sau nu deductibil, motiv pentru care întreprinzătorii își fac calcule în funcție de acest aspect.

Ce înseamnă cheltuieli deductibile?

Ce sunt cheltuielile deductibile?

Vom simplifica puțin lucrurile ca să înțelegem mai clar care sunt acele cheltuieli considerate deductibile conform legii și ce înseamnă să deducem TVA. Chiar dacă au în comun termenul de deductibilitate vorbim de 2 concepte care sunt foarte diferite.

Conform Codului fiscal (art. 25), principiul de bază prin care putem împărți cheltuielile în deductibile și nedeductibile spune în felul următor: „Sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice”. Aceasta este regula de bază.

Cu alte cuvinte, trebuie să ne raportăm permanent la obiectul de activitate al societății pentru a hotărî deductibilitatea cheltuielilor efectuate de aceasta. Ceea ce reprezintă cheltuială deductibilă pentru o societate poate să nu fie deductibilă pentru alta, iar acesta e un aspect important care trebuie bineînțeles. Un exemplu cât se poate de clar al acestui principiu este cumpărarea unor produse cosmetice de către un salon de coafură versus aceeași achiziție făcută de un service auto. 

Care sunt cheltuielile deductibile?

Care sunt cheltuielile deductibile?

O mare parte a cheltuielilor deductibile se regăsesc la articolul 25 din Codul fiscal, însă sintetizat acestea se referă la:

 • cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice;
 • cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor;
 • cheltuieli reglementate prin acte normative în vigoare (taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale).

Dacă ar fi să detaliem puțin (fără însă a intra în amănunte foarte mult, căci lista este foarte lungă), aici găsim :

 • cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare;
 • cheltuielile de transport și de cazare în țară și în străinătate și pentru alte persoane fizice, în condițiile în care cheltuielile respective sunt efectuate în legătură cu lucrări executate sau servicii prestate de acestea, în scopul desfășurării activității economice a contribuabilului;
 • cheltuielile pentru marketing, studiul pieței, promovarea pe piețele existente sau noi, participarea la târguri și expoziții, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
 • cheltuielile efectuate cu editarea publicațiilor care sunt înregistrate ca retururi în perioade determinare a profitului impozabil pe baza documentelor justificative și în limita cotelor prevăzute în contractele de distribuție;
 • cheltuielile generate de taxa pe valoarea adăugată, ca urmare a aplicării prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal, în situația în care taxa pe valoarea adăugată este aferentă unor bunuri sau servicii achiziționate în scopul desfășurării activității economice, de exemplu: aplicare pro rata, efectuare de ajustări, taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru al UE;
 • cheltuielile reprezentând dobânzi penalizatoare, penalități și daune‐interese, stabilite în cadrul contractelor încheiate, în derularea activității economice, cu persoane rezidente/nerezidente, pe măsura înregistrării lor;
 • cheltuielile înregistrate ca urmare a restituirii subvențiilor primite, potrivit legii, de la Guvern, agenții guvernamentale și alte instituții naționale și internaționale; 
 • cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Care sunt cheltuielile parțial deductibile?

Care sunt cheltuielile parțial deductibile

Tot articolul 25 din Codul Fiscal stipulează că, printre cheltuielile cu deductibilitate limitată, se regăsesc următoarele:

 • cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2%, aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cele de protocol;
 • cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii;
 • scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;
 • pierderile tehnologice cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de nouă scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului;
 • cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve;
 • cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar;
 • ajutoare de înmormantare, ajutoare pentru bolile grave și incurabile, ajutoare pentru naștere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament;
 • cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor (creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea);
 • amortizarea.

Care sunt cheltuielile nedeductibile?

Care sunt cheltuielile nedeductibile?

Potrivit legii, iată care sunt principalele tipuri de cheltuieli nedeductibile:

 • cheltuieli cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate;
 • cheltuieli cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte servicii prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații;
 • cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private;
 • dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările și penalitățile, datorate către autorități sau cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.

Consecințele înregistrării eronate a cheltuielilor nedeductibile

Ce se întâmplă dacă înregistrez eronat cheltuielile nedeductibile?

Așa cum spuneam, chiar dacă lucrezi sau te consulți cu un specialist, tot este posibil sa apară erori. Motivul principal se referă la cadrul legislativ, care creează destulă incertitudine.

Unele dintre acestea pot fi corectate facil și au consecințe mai ușor de gestionat, pe când altele atrag după sine sancțiuni, probleme și multă bătaie de cap.

O problemă majoră apare atunci când o cheltuială nedeductibilă este înregistrată ca fiind deductibilă, eventual și TVA-ul aferent acesteia.

Contribuabilul își micșorează impozitul pe profit/venit net și TVA-ul de plată în mod nejustificat. În viitor, când autoritățile vor identifica o astfel de înregistrare eronată (voită sau nu) vor recalcula impozitul și TVA-ul și vor aplica dobânzi și penalități de întârziere asupra sumelor de la momentul în care acestea au fost scadente. Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, iar nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Acestea nu înlătură obligația de plată a dobânzilor. În plus, contribuabilul este pasibil și de amendă.

Așa că, decât să folosești tot felul de trucuri fiscale ca să ocolești plata obligațiilor către stat, cel mai bine și mai simplu este să fii corect și să plătești la timp toate obligațiile fiscale care decurg din activitatea desfășurată.

Deducerea TVA (taxei pe valoarea adăugată)

Deducerea taxei pe valoare adăugată

Până acum ne-am referit la prima parte a conceptului de deductibilitate și anume cea legată de cheltuieli. În continuare, vom detalia cea de-a doua parte – legată de TVA.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este o taxă aplicată de către fiecare persoană impozabilă peste prețul său de vânzare, pentru mărfurile sau serviciile vândute. În prezent, în România cota generală de TVA este de 19%.

Persoanele juridice impozabile au dreptul de a deduce, conform legii, TVA-ul pentru achizițiile efectuate în scopul realizării obiectului de activitate. Acest lucru presupune că persoanele impozabile țin permanent evidența TVA-ului plătit la furnizori, precum și a celui încasat de la clienți. Companiile efectuează, în mod continuu, la sfârșitul perioadelor fiscale (lună sau trimestru), diferența între cele două. 

TVA-ul plătit la furnizori se înregistrează în contul 4426 (TVA deductibil), iar TVA încasat de la clienți se contabilizează în contul 4427 (TVA colectat). Dacă soldul final de la 4426 este mai mare decât cel al contului 4427, la finalul perioadei fiscale, atunci persoana impozabilă are TVA de recuperat, iar dacă situația se prezintă invers, atunci persoana impozabilă are TVA de plată.

Prin urmare, deducerea de TVA presupune că TVA-ul respectiv este aferent unei cheltuieli deductibile și poate fi contabilizat în contul 4426, ceea ce va diminua TVA de plată la bugetul de stat. De aici și interesul întreprinzătorilor pentru deducerea TVA.

La fel după cum există cheltuieli deductibile limitate și nedeductibile, avem și TVA deductibil limitat și nedeductibil care corespunde acestor tipuri de cheltuieli.

Dacă o anumită cheltuială nu este deductibilă, nu înseamnă că ea nu poate fi înregistrată neapărat în contabilitate. Se poate înregistra ca nedeductibilă, plătindu-se impozitul aferent (și TVA, dacă este cazul). Avantajul, în acest caz, este faptul că în acest fel se poate justifica diminuarea banilor din casierie sau bancă.

Ce este dosarul prețurilor de transfer?

Ce este dosarul prețurilor de transfer?

În cazul unui grup de companii, prețul la care acestea tranzacționează produse și servicii între ele se poate modifica. Conform Codului Fiscal, tranzacțiile dintre părțile grupului trebuie să se efectueze ținând cont de prețul pieței, ca și cum s-ar realiza între companii diferite.

Astfel, instituțiile fiscale pot controla aceste prețuri pentru a fi în concordanță cu clauzele legale. Aceste prețuri pot fi verificate prin intermediul unui document este de fapt un dosar cu prețuri de transfer. Acest document este reglementat în Anexa 3 din Ordinul 442/2016.

Scopul acestui document este acela de a:

 • arăta modul de stabilire a prețurilor de transfer
 • demonstra stabilirea ținând cont de echitatea pieței.

Conform prevederilor internaționale privind prețul de transfer, există 3 criterii pentru ca un contract tranzacțional să intre sub reglementarea prețului de transfer:

 • trebuie să se efectueze un schimb comercial între o persoană juridică română și o persoană juridică străină;
 • cele 2 persoane juridice să fie afiliate;
 • contractul comercial să presupună un produs, un serviciu sau un alt lucru cu valoare economică.

Ce legătură există între cheltuielile deductibile și dosarul prețurilor de transfer? 

Ce legătură există între cheltuielile deductibile și dosarul prețurilor de transfer? 

Dosarul prețurilor de transfer este deosebit de important pentru a construi o imagine completă a veniturilor și cheltuielilor (inclusiv a celor deductibile), astfel încât să aibă loc eficientizarea la nivelul întregului grup.

Se recomandă respectarea prevederilor privind prețurile de transfer pentru ca, în consecință, o companie sau un grup de firme să devină responsabile din punct de vedere fiscal, eliminând riscurile și penalitățile.

Concluzii

Chiar dacă activezi în domeniul cifrelor sau ești doar antreprenor, este bine să cunoști câteva noțiuni legate de subiectul cheltuielilor deductibile sau nedeductibile. Din când în când, se recomandă consultarea Codului Fiscal pentru a fi la curent cu noutățile și schimbările. Firește, mai ales atunci când ești la început de drum, este obligatoriu să ai lângă tine un specialist competent pe care să îl poți consulta. Cunoscând foarte bine legislația, acesta are capacitatea de a-ți oferi cele mai bune sfaturi astfel încât să fii în ordine cu toate și afacerea ta să prospere. 

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!