Afiliere detineri indirecte declaratia 394

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

articol publicat în 15 noiembrie 2020

Păstrând trendul ultimilor ani, ANAF depune noi eforturi administrative pentru a îmbunătăți capacitatea de analiză și selecție a contribuabililor la care să demareze inspecții fiscale prin introducerea unei obligatii de raportare a existenței de tranzacții cu părți afiliate în Declaratia 394.

Noua obligație de declarare a tranzacțiilor desfășurate de contribuabil cu părțile sale afiliate, introdusă în Declaratia 394, are ca scop colectarea de informații ce vor fi utilizate de autorități pentru analizele de risc fiscal.

Astfel, acest nou efort de conformare a lansat și o nouă provocare către companiile care nu au avut până acum în vedere subiectul prețurilor de transfer: aceea de a stabili dacă se află într-o relație de afiliere cu actualii furnizori, respectiv clienți.

Dacă ați ajuns pe site-ul nostru încercând să găsiți rezolvare la o speță privind o potențială relație de afiliere, iar informațiile ce urmează nu v-au ajutat să ajungeți la un răspuns clar, vă invităm să ne scrieți despre aceasta în secțiunea dedicată de la finalul acestui articol.

Cerințele din declaratia 394 cu privire la prețurile de transfer

Forma actualizată a Declarației 394 necesită determinarea existenței de tranzacții intra-grup. Pentru a putea determina acest lucru, primul pas este identificarea furnizorilor, respectiv a clienților care se află într-o relație de afiliere cu societatea în cauză.

Este important să menționăm că prin persoană afiliată, în sensul din declaratia 394, înțelegem atât persoanele fizice, cât și juridice, înregistrate sau nu în scopuri de TVA, cu care contribuabilul a încheiat tranzacții în perioada de referință.

Stabilirea calității de persoană afiliată este însă în multe situații greu de determinat.

Identificarea relației de afiliere – fundament legislativ și surse de controversă, inclusiv pentru declaratia D394

Astfel, pentru stabilirea calității de persoană afiliată, Codul Fiscal definește relația de afiliere la capitolul “Definiții” art.7, pct. 26. Aceasta este, însă, supusă interpretărilor sau corelărilor cu alte elemente legislative.

(i) Gradul de rudenie

Stabilirea relației de afiliere între două persoane fizice se face prin raportare la gradul de rudenie, fiind considerate afiliate “dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv”.

Această informație trebuie corelată cu art. 406 al Codului Civil privind rudenia în linie dreaptă (i.e. copii – părinții / nepoți – bunici) sau colaterală. Gradul al III-lea se referă la rudenia colaterală și, conform definiției, se oprește astfel la relația dintre nepot și unchi / mătușă. Verii primari cu persoana fizică în cauză se consideră rude de gradul al patrulea și nu intră în sfera afilierii.

(ii) Control efectiv

Cazurile de afiliere definite de Codul fiscal includ o componentă de deținere (“minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot”) și o componentă de control (“ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică”).

Raportându-ne la componenta de control, sintagma de “control efectiv” nu a primit încă o definiție clară în Codul fiscal. Putem totuși să corelăm această mențiune cu definiția “locului conducerii efective” (art.7, pct.18).

În cadrul acestei definiții, conducerea implică luarea deciziilor economice strategice, respectiv sugerează că această activitate este întreprinsă de “directorul executiv și alți directori care asigură gestionarea și controlul activității acestei persoane juridice”.

(iii) Litera legii vs. spiritul legii

Amintim totuși că, prin analizarea textului definiției, ar rezulta că majoritatea companiilor pot fi considerate ca aflându-se într-o relație de afiliere prin simpla deținere a acesteia de către acționarii săi, persoane fizice (art.7, pct. 26, lit. b), unul din cazurile cele mai întâlnite în practică.

Deși, în spiritul legii, intenția legiuitorului este de identifica acei contribuabili care ar putea influența prețurile practicate în transferul bunurilor, serviciilor și a capitalului între companiile grupului din care face parte, în practică, nu de puține ori echipele de inspecție fiscală solicită spre exemplu pregătirea dosarului prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacții între o persoană fizică și compania sa în care deține o participație de 100%.

(iv) Deținerile indirecte

Fraza “deține, în mod direct sau indirect, inclusiv deținerile persoanelor afiliate” din textul definițiior relației de afiliere de la art. 7 din Codul fiscal are un rol cheie în etapa de stabilire a calității de persoana afiliată – vom urmări modul de aplicare în secțiunea ce urmează.

Pentru a vă asigura că nu veți omite nici o direcție de deținere indirectă, sfătuim pregătirea unei scheme generală de deținere, atât directă – a companiei care pregătește declaratia 394 (D394), cât și indirectă – a partenerilor deja calificați ca fiind persoane afiliate.

Identificarea relației de afiliere – posibile scenarii, inclusiv pentru declaratia 394

Având în vedere cele de mai sus, prezentăm în continuare exemplificări ale situațiilor în care putem vorbi de o relație de afiliere între părțile implicate, atât directă – prin propriile dețineri, cât și indirectă, prin deținerile persoanelor deja calificate ca fiind persoane afiliate.

(i) Acționari persoane fizice, relație de afiliere prin rudenie, afiliere indirectă

Acest caz exemplifică o relație de afiliere conform art. 7, pct. 26, lit. a, b și c din Codul Fiscal.

Afiliere-prin-relatie-de-rudenie-declaratia-394_1

Cele două persoane fizice se află în relație de afiliere prin relația de rudenie până la gradul al III-lea, inclusiv (lit. a): copii – părinți, frați, nepoți – bunici, nepot – unchi / mătușă.

Ambele persoane fizice sunt acționari unici la câte o societate. Pentru că dețin aceste companii, în mod direct, mai mult de 25% din titlurile de participare la aceste persoane juridice, fiecare acționar unic se află într-o relație de afiliere cu persoana juridică pe care o deține (lit. b).

Pentru că acționarii lor se află într-o relație de afiliere, companiile se află într-o relație de afiliere indirectă, prin deținerile persoanelor afiliate de peste 25% din titlurile de participare (lit. c).

(ii) Acționar persoană fizică, relație de afiliere prin control efectiv, afiliere indirectă

Acest caz exemplifică o relație de afiliere conform art. 7, pct. 26, lit. b din Codul Fiscal.

Afiliere prin control efectiv declaratia 394

Persoana fizică este acționar unic, respectiv este într-o relație de afiliere cu prima societate pentru că deține peste 25% din titlurile de participare.

În același timp, persoana fizică are o poziție de conducere în cea de-a doua companie și se poate dovedi cu certitudine că are capacitate de decizie strategică economică în aceasta.

Dacă se poate dovedi că persoana fizică controlează în mod efectiv cea de-a doua companie, putem considera că ambele societăți se află într-o relație de afiliere indirectă.

(iii) Acționar persoană juridică, afiliere directă

Acest caz exemplifică o relație de afiliere conform art. 7, pct. 26, lit. c din Codul Fiscal.

Afiliere prin detinere directa declaratia 394

Pentru că societatea A deține, în mod direct, peste 25% din titlurile de participare în societatea B, acestea se consideră persoane afiliate conform art. 7, pct. 26, lit. c din Codul Fiscal.

(iv) Acționar comun persoană juridică, afiliere directă și indirectă

Acest caz exemplifică o relație de afiliere conform art. 7, pct. 26, lit. c si d din Codul Fiscal.

Afiliere actionar comun persoana juridica declaratia 394

Societatea A este într-o relație de afiliere atât cu societatea B, cât și cu societatea C prin deținerea în mod direct a peste 25% din titlurile de participare ale acestora.

Însă, societatea B este într-o relație de afiliere indirectă cu societatea C pentru că societatea A, societatea-mamă a B și C, deține, în mod direct, peste 25% din titlurile de participare.

(v) Acționari persoane juridice, afiliere directă și indirectă

Acest caz exemplifică o relație de afiliere conform art. 7, pct. 26, lit c din Codul Fiscal.

Afiliere detineri indirecte declaratia 394

Societățile A și B sunt persoane afiliate (peste 25% din titlurile de participare deținute direct).

Societățile B și C sunt persoane afiliate (peste 25% din titlurile de participare deținute direct).

În acest caz, societatea A se află, de asemenea, într-o relație de afiliere cu societatea C prin deținerea, în mod indirect, a peste 25% din titlurile de participare la acesta, prin deținerea persoanei sale afiliate, societatea B – persoana juridică, acționar unic in societatea C.

Concluzii

Având în vedere exemplele prezentate mai sus, identificarea unei potențiale relații de afiliere se rezumă de fapt la simpla încadrare a caracteristicilor fiecărei situații particulare într-o categorie de factori generali, care sunt considerați definitori pentru o relație de afiliere: rudenie, deținere directă sau indirectă, control.

După ce completați declaratia 394 însă, vă sfătuim să analizați cu atenție valoarea și tipul tranzacțiilor desfășurate cu fiecare parte afiliată și să stabiliți astfel dacă depășiti pragurile valorice dincolo de care autoritățile fiscale pot solicita pregătirea dosarului prețurilor de transfer.

În anumite situații vă puteți încadra în categoria contribuabililor care au obligativitatea de a pregăti anual dosarul prețurilor de transfer. Mai multe detalii despre aceste aspecte puteți regăsi în articolul Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!