analiza risc fiscal anaf

Article also available in / Articol disponibil și în limba: enEnglish (Engleză)

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

articol publicat în 22 septembrie 2020

Încă de la începutul anului 2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) și ANAF au inițiat o colaborare pentru identificarea contribuabililor cu risc fiscal crescut, în scopul eficientizării verificărilor și reducerii evaziunii fiscale. Această colaborare a avut ca rezultat direct înființarea unei direcții de analiză de risc în cadrul ANAF la nivelul căreia s-au angajat în principal statisticieni.

analiza risc fiscal anaf

Astfel, atunci când autoritatea fiscală decide să inițieze un control la un anume contribuabil, acest lucru se întâmplă deoarece comportamentele fiscale ale acestuia au ridicat suspiciuni în cadrul analizelor de risc efectuate.

Mai ales în contextul mișcării de transparentizare a proceselor fiscale interne la nivel european, dar și național, sursele de informații pentru autorități devin din ce în ce mai numeroase (a se vedea raportările CbCR și noile raportări DAC6).

Desigur, grila indicatorilor aplicați de către ANAF în analizele de calcul al gradului de risc fiscal al contribuabililor români nu este publică. Prin prisma practicii, însă, se pot identifica anumite tipare de comportament fiscal asociat prețurilor de transfer care pot genera verificări din partea unor echipe de inspecție fiscală.

Înregistrarea de pierderi contabile în ultimii 5 ani

În special în cazurile în care tranzacțiile cu părți afiliate au o pondere crescută în cadrul cifrei de afaceri a companiei sau al unui contribuabil care este captiv în cadrul grupului din care face parte, pierderile contabile recurente pot asigura o vizită din partea autorităților fiscale.

În piața liberă, companiile vor renunța la partenerii de afaceri, fie furnizori sau clienți, care le produc aceste pierderi sau vor ieși cu totul de pe piață. Pentru a înțelege sursa pierderilor susținute ale unui contribuabil afiliat – care, de multe ori, nu are aceeași libertate de a-și alege partenerii precum o companie independentă – autoritățile fiscale pot solicita dosarul prețurilor de transfer.

Deși există cazuri în care aceste pierderi provin din motive operaționale și comerciale, acestea trebuie să fie documentate extensiv și coerent în cadrul dosarului prețurilor de transfer pentru a evita potențialele ajustări de prețuri de transfer în cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate, respectiv penalități.

Atenție la cererile de rambursare de TVA de la bugetul de stat

Un contribuabil care are de recuperat TVA de la bugetul de stat are, de asemenea, și un risc privind o eventuală inspecție fiscală de prețuri de transfer.

Chiar dacă tendința din ultimii ani este de rambursare a TVA-ului, cu sesizare pentru efectuarea unei inspecții fiscale de fond ulterioară, existența dosarului de prețuri de transfer poate determina autoritățile fiscale, în anumite situații, să nu mai solicite efectuarea unui control ulterior.

Astfel, înaintea demarării acestei proceduri, contribuabilii trebuie să aibă în vedere pregătirea documentației pentru a putea fi pusă la dispoziția autorităților, în timpul dedicat categoriei de contribuabili din care fac parte.

Marje de profit sub media marjelor raportate de alte companii cu același cod CAEN

Poate unul dintre motivele principale pentru care sunt demarate inspecții fiscale în ultima perioadă este reprezentat de obținerea unor marje de profit mai mici comparativ cu alte companii cu același cod CAEN coroborat cu existența unei relații de afiliere identificate în bazele de date Amadeus și / sau Orbis.

Practic, în cadrul departamentului de risc din cadrul ANAF, se extrag din bazele de date liste de companii afiliate și indicatorii financiari ai acestora. Aceste liste sunt filtrate în funcție de codul CAEN și mai departe este calculată media indicatorilor de profitabilitate.

În baza acestor analize, companiile care înregistrează o profitabilitate mai mică decât media profitabilității companiilor cu același cod CAEN pot fi încadrate într-o clasă de risc medie sau mare și mai departe pot face obiectul unei inspecții fiscale de fond în care se va verifica și dosarul prețurilor de transfer.

Cum știți dacă vă aflați în această situație? Trebuie sa faceți o analiză în baza de date Amadeus sau Orbis – analiză cu care vă poate ajuta consultantul de prețuri de transfer.

Înregistrarea de ajustări interne voluntare de prețuri de transfer în alte perioade contabile

Fie că vorbim despre ajustările prețurilor de achiziție inițiale în cadrul tranzacțiilor cu părțile afiliate, fie despre ajustările de final de an ale marjelor de profitabilitate obținute de entitatea locală prin prisma unor politici de grup, acestea prezintă un interes crescut din partea autorităților fiscale.

Facturile cu valori pozitive plătite entităților străine, din oricare motive în afara celor strict comerciale, generează un risc fiscal crescut și e necesar ca acestea să fie susținute de raționamente corecte și documentații justificative în cadrul dosarului de prețuri de transfer.

De asemenea, contribuabilii trebuie să aibă în vedere și modalitatea de înregistrare a acestor facturi – înregistrarea în alt an decât cel pentru care se fac ajustările de prețuri de transfer este un comportament care poate contribui indirect la începerea unei inspecții fiscale prin aceea că are potențialul de a genera variații în rezultatele financiare raportate.

Declarația 394 – discrepanțe între obligațiile declarative privind TVA ale contribuabililor și cele aferente partenerilor acestora

În cazul în care contribuabilii desfășoară tranzacții cu entități afiliate, valoarea achizițiilor și a livrărilor trebuie declarată echilibrat de către ambele părți în cadrul declarației 394.

Fiind vorba de o sursă de informații direct accesibilă, discrepanțele apărute în cazul unei omisiuni intenționate sau nu în declarația uneia dintre părți sunt rapid identificate de către autoritățile fiscale, discrepanțe ce pot determina verificări ulterioare.

Realizarea de restructurări (fuziuni, divizări, dizolvări, transferuri de business, insolvențe)

Realizarea unor fuziuni, divizări, transferuri de business sau dizolvări conduce adesea la variații semnificative în rezultatele financiar-contabile raportate de către o companie.

Aceste  variații pot atrage atenția autorităților fiscale care pot lua decizia demarării unei inspecții fiscale caz în care este indicat să existe deja pregătit rapoarte de evaluare.

În plus, declararea procedurii de insolvență poate conduce la neîncasarea de impozite și taxe de către ANAF motiv pentru care începerea procedurii de insolvență este adesea precedată de o inspecție fiscală de fond în care se verifică inclusiv dosarul prețurilor de transfer.

Mai mult, în cazul unui transfer de business sau active constituente, pe lângă documentația facultativă privind modificările la nivel funcțional, contribuabilii trebuie să pregătească și să poată pune la dispoziție autorităților fiscale un raport de evaluare care să justifice valoarea la care acestea au fost tranzacționate și chiar, în anumite situații, să se aștepte la începerea unei inspecții fiscale de fond.

Locul raportării profiturilor diferă de cel al desfăşurării activităţilor economice conform raportărilor CbCR

Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat în iulie 2020 statistici rezultate din rapoartele CbCR, principala concluzie desprinsă fiind existența de neconcordanțe între jurisdicția în care se raportează profiturile și jurisdicția în care se desfășoară activitățile economice.

În raportul de performanţă al ANAF pentru anul 2019 se menționează faptul că datele din rapoartele CbCR sunt deja valorificate în cadrul analizelor de risc privind prețurile de transfer.

Astfel, este de așteptat ca acele companii care raportează local marje de profit mai mici decât celelalte companii din cadrul grupului să fie supuse unei inspecții fiscale de prețuri de transfer în viitorul apropiat.

Nedepunerea sau întârzierea depunerii declarațiilor fiscale / plata cu întârziere a impozitelor și taxelor

Urmărirea colectărilor de taxe este una dintre funcțiile importante pe care structurile ANAF le îndeplinesc.

Evident, că pentru o colectare cât mai eficientă, autoritățile fiscale au la îndemână și instrumentul reprezentat de inspecțiile fiscale care pot fi declanșate numaidecât în cazurile în care se întârzie depunerea declarațiilor fiscale sau, mai rău, nu se achită la timp impozitele și taxele datorate.

Servicii administrative (e.g. management) cu valoare semnificativă

O altă situație care poate ridica semne de întrebare autorităților este cazul în care, în lista tranzacțiilor cu părțile afiliate, se regăsesc servicii de natură administrativă primite de la o entitate externă din cadrul grupului – management, IT, contabilitate. Acestea pot chiar crește gradul de risc dacă aceste servicii sunt justificate doar prin facturi cu o descriere limitată, au valori semnificative prin comparație cu cifra de afaceri a entității române sau chiar produc pierderi la nivel local.

Contribuabilii trebuie, astfel, să se asigure că serviciile administrative primite în cadrul grupului aduc beneficii reale în procesele de business locale și că pot pune la dispoziția autorităților analize și documente justificative care să dovedească că serviciile primite se prestează în fapt și la un preț adecvat.

Declarația 394 – indică existența unor tranzacții cu părți afiliate

Începând cu luna septembrie 2020, existența de tranzacții cu persoane afiliate va trebui semnalată distinct în formularul 394 ”Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

Declarația 394 va conține o secțiune în care se va bifa DA sau NU – dacă s-au făcut sau nu tranzacții cu persoanele afiliate în perioada de raportare vizată de formular (indiferent dacă sunt cu persoane afiliate române sau străine).

Astfel, este de așteptat că informațiile oferite în această declarație nu vor declanșa de la sine o inspecție fiscală, însă coroborarea acestor informații cu, spre exemplu, informațiile despre anumiți indicatorii financiari pot conduce la declanșarea unei inspecții fiscale de fond.

Discrepanțe între sumele raportate în situațiile financiare și declarațiile fiscale

Veniturile şi cheltuielile raportate în Declaraţia 101 ”Declaraţie privind impozitul pe profit” şi cele raportate în bilanţ Formularul 20 “Contul de profit şi pierderi” pot să nu corespundă în anumite situații.

În astfel de situații, autoritățile fiscale se pot sesiza și demara o inspecție fiscală de fond în cadrul căreia să solicite și dosarul prețurilor de transfer.

Mai jos puteți descărca ghidul nostru în care am prezentat și alte criterii din analiza de risc fiscal (peste 30) în baza căreia ANAF selectează contribuabilii la care să demareze o inspecție fiscală:

Conștientizare, prevenție și reacție

Lista de mai sus poate fi completată cu o multitudine de alte criterii (e.g. nesolicitarea rambursării TVA pe o perioadă îndelungată de timp, depunerea de declarații rectificative în mod repetat, oscilații semnificative în rezultatele financiare raportate,  tranzacțiile cu societăți inactive sau cu societăți fără cod de identificare valid, etc.), cu unele care chiar nu pot fi anticipate cu la fel de multă usurință.

Este, însă, important ca o companie să conștientizeze, să prevină sau să corecteze, unde este cazul,  principalii factorii de risc care pot fi identificați.

Pentru prevenirea disputelor, precum și pentru eliminarea posibilității generării unei inspecții fiscale,  contribuabilii pot obține un Acord de Preț în Avans (APA) care să acopere tranzacțiile cu valoare semnificativă. Pentru toate celelalte tipuri de tranzacții, contribuabilii sunt sfătuiți să pregătească dosarul de prețuri de transfer la timp, precum și să justifice și să documenteze adecvat toate tranzacțiile cu risc crescut.

ATIPIC Solutions este o companie independentă, specializată în consultanță de prețuri de transfer.

Pentru orice informații suplimentare despre întocmirea unui dosar de prețuri de transfer, vă rugăm consultați rubrica Q&A (întrebări și răspunsuri) sau contactați-ne. Pentru a primi în continuare articole similare, vă puteți abona la buletinul nostru informativ, ne puteți urmări pe pagina de linkedin sau pe canalul de feedly

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITAȚI O OFERTĂ PARTICULARIZATĂ!

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!