hotarari instanta preturi transfer industria agricola

Article also available in / Articol disponibil și în limba: enEnglish (Engleză)

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

articol publicat în 27 februarie 2019

Chiar dacă contribuția industriei agricole la Produsul Intern Brut al României este într-o continuă descreștere ca urmare a schimbărilor structurale ale modului în care funcționează economia, aceasta este încă reprezentată de un număr semnificativ de companii.

Prin urmare, este firesc ca în industria agricolă să vedem un număr mai mare de cazuri în care se deschid acțiuni în instanță împotriva rapoartelor de inspecție fiscală emise de autoritatea fiscală.

hotarari instanta preturi transfer industria agricola

Multe dintre raționamentele și argumentele aprobate de instanțele de judecată pot fi folosite de către contribuabili care pot învăța din cele petrecute în industria lor și pot astfel construi o mai bună apărare în documentarea prețurilor de transfer sau pentru a corecta anumite aspecte în cadrul tranzacțiilor intra-grup.

În cele din urmă, în cazul în care se urmărește această abordare proactivă, contribuabilii pot evita orice fel de dispute ulterioare cu autoritățile fiscale sau orice pierderi survenite într-o acțiune în instanță.

Astfel, în cele ce urmează este prezentat un sumar al principalelor aspecte asupra cărora instanțele de judecată s-au pronunțat definitiv și irevocabil.

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul formulat de contribuabil împotriva soluției emisă anterior de Curtea de Apel Galați în favoarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Brăila

(i) dacă pentru tranzacțiile constând în prestarea de servicii de management se anexează la dosarul prețurilor de transfer documentele prevăzute de legislație pentru a dovedi prestarea în fapt a serviciilor (contractul de consultanță, actele adiționale la contract, situații de lucrări, procese verbale de recepție, rapoarte de lucru, devize și facturile fiscale), inspectorii fiscali nu au o bază legală ca să trateze ca nedeductibilă cheltuiala cu serviciile de management;

(ii) dacă contribuabilul nu poate prezenta contractele de muncă ale angajaților părții afiliate care prestează servicii de management, dovezi privind transportul și cazarea acestora, acest fapt nu poate constitui un argument decisiv care să conducă la constatarea nerealității operațiunilor;

(ii) relația de afiliere între două entități nu poate constitui o premisă pentru constatarea nerealității unor facturi de prestări de servicii de management;

(iii) în cazul aplicării metodei comparării prețurilor în cazul unor tranzacții de vânzare-cumpărare de grâu și porumb, trebuie acordată o atenție deosebită momentului de timp în care sunt desfășurate tranzacțiile, compararea unor tranzacții desfășurate la momente diferite de timp putând constitui un motiv de invalidare a analizei;

(iv) în cazul aplicării metodei comparării prețurilor, prețurile practicate de alți arendași în aceeași perioadă și în același areal prevalează asupra prețurilor medii statistice;

(v) în cazul aplicării metodei comparării prețurilor, nu se poate efectua o comparație a prețurilor normale ale bunurilor cu un preț mediu unic stabilit post-factum.

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul formulat de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Brăila împotriva soluției emisă anterior de Curtea de Apel Galați în favoarea contribuabilului

(i) rezolvarea de către instanță a unei cereri de anulare a actelor administrative fiscale timp în care solicitarea a fost suspendarea executării silite, conduce la casarea sentinței și la trimiterea spre rejudecare a cauzei;

(ii) dacă rapoartele de expertiză fiscală nu sunt comunicate atât pârâtei cât și reclamantei, poate vădi nerespectarea de către instanța de fond a unor norme de procedură și a unor principii care nu pot fi acoperite printr-o soluție de fond a instanței de recurs și care în cele din urmă poate conduce la trimiterea spre rejudecare de către instanța de fond a cauzei;

Curtea de Apel București a respins recursul formulat ed către Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești împotriva soluției emisă anterior de Tribunalul Ialomița în favoarea contribuabilului

(i) în cazurile în care există comparabile interne, chiar dacă nu se poate aplica metoda comparării prețurilor, va prevala aplicarea metodei cost-plus sau a metodei prețului de revânzare față de metoda marjei nete;

(ii) trebuie avută în vedere asigurarea unei consecvențe între modalitatea de analiză a tuturor anilor din perioada analizată – inconsecvența între modalitatea de analiză de la an la an poate conduce la invalidarea analizei;

(iii) dacă se impune efectuarea de ajustări de prețuri de transfer în procedura de ajustare / estimare aplicată de către autoritatea fiscală, atunci aceste ajustări se vor face luând în calcul media artimetică a trei comparabile, în caz contrar existând riscul ca aceștia să încalce normele de procedură.

Curtea de Apel București a respins recursul formulat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița împotriva soluției emisă anterior de Tribunalul Ialomița în favoarea contribuabilului

(i) în cazul în care autoritățile fiscale efectuează ajustări de prețuri de transfer în baza unor texte legislative generice și fără a explica în detaliu modul de efectuare și baza legală a fiecărei ajustări, poate conduce la invalidarea concluziilor echipei de inspecție fiscală;

(ii) comparațiile de prețuri trebuie să țină cont de toate componentele unui preț (cost de achiziție, cost de transport, alte costuri), în caz contrar existând riscul ca analiza să fie invalidată în instanță (e.g. trebuie comparate prețuri ale unor produse care sunt livrate în aceeași locație);

(iii) comparația unor prețuri aplicate în relație cu părți afiliate cu prețuri aplicate în relație cu părți independente trebuie să țină cont de volumele vândute către părți afiliate și respectiv către părți independente, în caz contrar analiza putând fi declarată irelevantă.

Curtea de Apel Galați a admis recursul formulat de către contribuabilul împotriva soluției emisă anterior de Tribunalul Vrancea în favoarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Vrancea

(i) pentru împrumuturile contractate de la o persoană afiliată pentru achiziția de utilaje agricole și care sunt convertite ulterior în capital, dobânzile sunt deductibile până la momentul conversiei chiar dacă în contractul de împrumut nu există clauză de conversie;

(ii) conversia în capital social a unor împrumuturi primite de la compania mamă nu este condiționată de preexistența unei astfel de clauze în contractul inițial de împrumut;

(iii) este acceptabilă compararea prețurilor din tranzacții intra-grup cu prețuri din oferte primite de la terți pentru servicii similare cu serviciile de management primite de contribuabil de la terți;

(ii) instanța de fond ar trebui să precizeze motivele pentru care ignoră o expertiză judiciară care răspunde în mod clar, temeinic și documentat la toate obiectivele fixate de aceasta, în caz contrar existând riscul ca recursul formulat de contribuabil să fie acceptat.

Curtea de Apel Craiova a respins recursul formulat de contribuabil împotriva soluției emisă anterior de Tribunalul Dolj în favoarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Craiova

(i) depunerea unui dosar de prețuri de transfer care nu respectă prevederile legislative, dă dreptul organului de inspecție fiscală să facă o analiză proprie;

(ii) efectuarea de comparații cu societăți cu active și / sau venituri mai mici aferente producției de sorg și grâu, poate conduce la respingerea studiului de comparabilitate atât de către autoritățile fiscale cât și în instanță.

Curtea de Apel București a respins recursul formulat de către Direcția Generală a Finanțelor Publice București împotriva soluției emisă anterior de Tribunalul București – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în favoarea contribuabilului

(i) atunci când organul fiscal efectuează ajustări de prețuri de transfer ignorând cele prezentate în cadrul dosarului prețurilor de transfer de către contribuabil și fără a aduce argumente valide care să fi permis acestuia îndepărtarea de la metoda folosită de contribuabil în demonstrarea respectării principiului valorii de piață, există riscul ca instanțele de judecată să invalideze orice analize și acte emise de autoritatea fiscală;

(ii) legislația locală nu menționează specific ce indicatori de profitabilitate trebuie folosiți în aplicarea metodelor de prețuri de transfer în funcție de tipul de activitate, motiv pentru care contribuabilul poate alege indicatorul pe care îl consideră potrivit; cu toate acestea, trebuie ținut cont ca opțiunea să fie fundamentată economic și de asemenea trebuie ținut cont de indicatorii prezentați în Liniile Directoare OECD și anume rentabilitatea activelor, rentabilitatea vânzărilor și rentabilitatea costurilor;

(iii) indicatorii de profitabilitate se calculează la nivel de exploatare fără luarea în seamă a rezultatului financiar, mai ales dacă studiul de comparabilitate este efectuat la nivel de Uniunea Europeană (companiile din UE nu își asumă riscul de schimb valutar și prin urmare, o comparație care să țină cont și de rezultatul financiar nu ar fi echitabilă);

(iv) diferențele de curs valutar nu influențează prețul de achiziție și nu pot facilita mutarea de profituri, fiind declanșate de evenimente independente de relația comercială dintre părțile afiliate;

(v) nu există o restricție legală nici în legislația din România și nici în cea a Uniunii Europene privind modul de desfășurare a comparației între rezultatele entității testate și intervalul intercuartilar, neexistând așadar nici o restricție legală de a utiliza datele pe mai mulți ani;

(vi) argumentul unei autorități de a nu folosi baza de date folosită de contribuabil și de la care poate solicita accesul, pe motiv că ”a folosit baza de date de care dispunea la acel moment”, alta decât cea folosită de contribuabil este excesiv și arbitrar;

(vii) folosirea de către echipa de inspecție a unei versiuni a bazelor de date ulterioară versiunii accesată de către contribuabil nu este acceptabilă având în vedere că bazele de date sunt actualizate periodic și este posibil ca în studiul de comparabilitate efectuat de autoritatea fiscală să fie incluse informații la care contribuabilul nu putea avea acces la momentul când a pregătit dosarul prețurilor de transfer;

(viii) dacă autoritățile fiscale nu menționează că analizele incluse în dosarul prețurilor de transfer sunt incomplete sau incorecte, se consideră acceptare tacită de către echipa de inspecție fiscală că în fapt acestea au fost acceptate de către echipa de inspecție fiscală.

Concluzie

În concluzie, după cum se poate confirma și din analiza hotărârilor definitive și irevocabile din industria agricolă, știința prețurilor de transfer este în multe situații interpretabilă, iar tratarea prevederilor Liniilor Directoare OECD ca legislație de prețuri de transfer locală contribuie și mai mult la creșterea complexității procesului de apărare.

De asemenea, putem constata că în cele mai multe cazuri din industria agricolă, contribuabilii care aleg să meargă în instanță pentru a ataca analizele autorităților fiscale ajung să câștige.

Pentru jurisprudență specializată pentru industria pe care o reprezentați, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru a solicita o ofertă.

De asemenea, dacă întâmpinați oricare dintre problemele ilustrate în acest articol și aveți nevoie de asistență pentru construirea unei apărări decisive în instanță, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

ATIPIC Solutions este o companie independentă, specializată în consultanță de prețuri de transfer și consultanță DAC6.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Metode de preturi de transferDetalii +

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!