Metode de preturi de transfer

Metode de preturi de transfer: de la teorie la aplicarea în practică

articol publicat în 30 martie 2018

În acest articol sunt prezentate metodele de prețuri de transfer ce pot fi folosite pentru a testa în ce măsură prețurile aplicate în tranzacțiile cu ”părțile afiliate” respectă prevederile legislative și sunt la ”valoare de piață”.

Dacă acești termeni nu vă sunt familiari, vă rugăm să parcurgeți mai întâi articolul ”Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

După parcurgerea acestui articol veți putea înțelege fiecare metodă de prețuri de transfer, de ce și cum se aplică acestea pentru tranzacțiile desfășurate de compania dumneavoastră.

Ce sunt metodele de prețuri de transfer?

Metodele de prețuri de transfer sunt modalități de a evalua retroactiv conformitatea cu principiul valorii de piață a tranzacțiilor realizate între părți afiliate.

Aceste metode sunt definite în titlul I, capitolul II, secțiunea a 2-a din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și în capitolul II din Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Care sunt metodele de prețuri de transfer?

Metodele de prețuri de transfer ce pot fi aplicate pentru testarea conformității cu principiul valorii de piață sunt: (i) metoda comparării prețurilor, (ii) metoda prețului de revânzare, (iii) metoda cost plus, (iv) metoda marjei nete, (v) metoda împărțirii profitului și (vi) alte metode.

În practică, aceste metode pot fi clasificate în patru  categorii distincte, astfel:

Metode de comparare a prețurilor Metode de comparare a marjelor brute Metode de comparare a marjelor nete Alte metode
Metoda comparării prețurilor Metoda prețului de revânzare Metoda marjei nete pentru testarea activităților de producție și servicii (indicator de profitabilitate marja asupra cheltuielilor de exploatare) Metode prin care se poate justifica,raționamentul economic
  Metoda cost plus Metoda marjei nete pentru testarea tranzacțiilor de comerț (indicator de profitabilitate rata rentabilității vânzărilor) Metoda împărțirii profitului

Metoda comparării prețurilor

Această metodă presupune compararea prețurilor (în valori absolute) aplicate în tranzacțiile dintre părți afiliate (numite “prețuri controlate”) cu preturile aplicate în tranzacții dintre părți independente (numite “prețuri necontrolate”).

“Prețurile necontrolate” reprezintă factorul cheie în aplicarea metodei comparării prețurilor, acestea putând fi clasificate în:

Comparabile interne – atunci când oricare din părțile afiliate desfășoară tranzacții cu același tip de produs și cu părți independente în condiții economice comparabile:

Comparabile interne_Metoda compararii preturilor

Comparabile externe – în situațiile în care există informații cu privire la prețurile aplicate în tranzacții dintre două părți independente neafiliate care tranzacționează același tip de produs/servicii:

Comparabile externe_Metoda compararii preturilor

În practică, atunci când există comparabile interne sau externe, pentru a putea aplica metoda comparării prețurilor trebuie verificat mai întâi în ce măsură tranzacțiile pot fi cu adevărat comparate din perspectiva tuturor celor cinci factori de comparabilite, respectiv caracteristicile produselor si/sau serviciilor, analiza funcțională, circumstantele economice, termenii contractuali si strategia de afaceri.

Mai multe detalii în studiul de caz privind metoda comparării prețurilor (va fi publicat în curând).

Selecția părții testate premergătoare aplicării metodelor cost plus, prețului de revânzare și marjei nete

În aplicarea metodei comparării prețurilor, prețul este același și pentru cumpărător cât și pentru vânzător. Cu toate acestea, în ceea ce privește metodele cost plus, prețului de revânzare și marjei nete, cumpărătorul obține o marjă diferită de marja obținută de vânzător.

Astfel, apare dilema părții testate (i.e. trebuie testată marja cumpărătorului sau marja vânzătorului), care este rezolvată de Liniile directoare OECD ce specifică la art. 3.18 că partea testată este în general partea mai simplă din tranzacțiile analizate și se poate determina în baza unei analize funcționale detaliate.

Metoda cost plus

Metoda cost plus se aplică în special în cazul activităților de productie și prestări de servicii.

Pentru a putea aplica această metodă este necesar să existe informații contabile cu privire la costurile de producție sau costurile cu prestarea serviciilor și veniturile din vânzarea produselor finite sau prestarea serviciilor.

Astfel, această metodă presupune compararea marjelor brute peste costuri obținute de către o entitate în relație cu părțile sale afiliate cu marjele brute din tranzacții necontrolate.

Spre deosebire de metoda comparării prețurilor, nu este imperativ necesar să se efectueze o comparație strict pe fiecare tip de produs (reper), ci pot fi făcute anumite agregări de categorii omogene de produse ținând cont de prevederile art 1.107 din Liniile Directoare OECD care prevede că este puțin probabil ca în aplicarea metodei cost plus, diferențele între caracteristicile produselor și/sau serviciilor să aibă un efect material asupra marjelor.

Ca și în cazul metodei comparării prețurilor, pot exista două tipuri de comparabile:

Comparabile interne – atunci când compania testată desfășoară tranzacții atât cu părți afiliate cât și cu părți independente, existând posibilitatea segregării contului de profit și pierdere și determinării marjelor brute obținute de către aceasta pe de o parte din tranzacțiile cu părțile afiliate iar pe de altă parte cu fiecare din părțile independente:

Comparabile interne_Metoda cost plus

Comparabile externe – în situațiile în care se pot identifica comparabile externe pentru care să se poată determina pe baza informațiilor disponibile public marjele brute într-un mod unitar cu modul de determinare a marjelor brute obținute de compania testată din vânzările către părți afiliate:

Comparabile externe_Metoda cost plus

În practică, faptul că la nivelul situațiilor financiare statutare disponibile public există informații cu privire la clasificarea cheltuielilor doar după destinație și nu și după natura lor, aplicarea metodei cost plus folosind comparabile externe nu este aproape niciodată o opțiune.

Mai mult decât atât, chiar și situațiile financiare întocmite conform standardelor internaționale de raportare nu permit o comparare precisă având în vedere că determinarea marjei brute poate fi ușor influențată de ințelegerea fiecărei persoane asupra tipurilor de costuri care sunt luate în calcul la determinarea acesteia (lucru recunoscut chiar în standardele internaționale de raportare financiară IFRS).

În schimb, în cazurile în care există tranzacții comparabile interne pentru care se pot calcula marjele brute în aceeași manieră unitară cu maniera în care s-au calculat aceleași marje brute și pentru tranzacțiile dintre companie și părțile sale afiliate, metoda cost plus poate fi folosită.

Ca și în cazul aplicării metodei comparării prețurilor este important să existe o analiză comparativă care să analizeze toți cei cinci factori de comparabilitate urmărindu-se ca diferențele între tranzacțiile controlate și tranzacțiile necontrolate să nu fie de natură a distorsiona semnificativ rezultatele analizei.

Mai multe detalii practice în studiul de caz privind metoda cost plus (va fi publicat în curând).

Metoda prețului de revânzare

Această metodă este sora metodei cost plus, fiind folosită în cazul activităților de revânzare (spre deosebire de metoda cost plus, care este folosită în cazul activităților de productie și prestări servicii).

Prin urmare, toate aspectele dezbătute în cadrul metodei cost plus sunt aplicabile și în cazul metodei prețului de revânzare.

Singurele două diferențe notabile între cele două metode sunt:

Determinarea marjei brute – în cazul activităților de revânzare se poate determina o formă de marjă brută din revânzare pe baza situațiilor financiare statutare și ca atare pot exista adesea situații în care sunt folosite comparabile externe în aplicarea metodei prețului de revânzare.

Indicatorul de profitabilitate se calculează având la numitor veniturile (și nu cheltuielile cum este cazul metodei cost plus).

Mai multe informații despre această metodă se pot găsi în studiul de caz privind metoda pretului de revanzare (va fi publicat în curând).

Metoda marjei nete

Înainte de a prezenta această metodă trebuie specificat că în tranzacțiile comerciale principale sunt în marea majoritate a cazurilor testate folosind metoda marjei nete prin identificarea de comparabile externe accesând baza de date Orbis, baza de date Amadeus sau platforma TP Catalyst Pro.

Aceasta metodă este prezentată la nivel teoretic ca o singură metodă. Cu toate acestea, în practică se pot distinge două ”submetode” ce pot fi desprinse din metoda marjei nete, astfel:

Comerț – metoda marjei nete pentru testarea activităților de comerț (omoloaga metodei prețului de revânzare);

Producție și servicii – metoda marjei nete pentru testarea activităților de producție și servicii (omoloaga metodei cost plus).

Astfel, dacă în cazul metodelor cost plus și prețului de revânzare indicatorii de profitabilitate se determină la nivel de marjă brută, în ceea ce privește metoda marjei nete cu cele două submetode ale sale, indicatorii de profitabilitate folosiți se calculează la nivel de marjă netă.

Având în vedere că metoda marjei nete cu cele două submetode ale sale operează cu marje nete, procesul de selecție a comparabilelor este mai permisiv fiind admise nu numai diferențe în caracteristicile produselor și/sau serviciilor, dar și diferențe minore în profilul funcțional, această abordare fiind aprobată și prin art. 2.68 din Liniile Directoare OECD.

În cazul fiecăreia din cele două submetode aferente metodei marjei nete pot exista atât comparabile interne cât și comparabile externe.

Mai multe informații despre această metodă se pot găsi în studiul de caz privind metoda marjei nete (va fi publicat în curând).

Metoda împărțirii profitului

Metoda împărțirii profitului este utilizată în general în cazul în care activitățile desfășurate de părțile participante la tranzacție sunt interconectate în așa măsură încât ele nu pot fi evaluate separat.

Având în vedere că astfel de situații sunt rareori întâlnite în practică și că în aplicarea acestei metode există un grad ridicat de subiectivitate, metoda împărțirii profitului este foarte rar aplicată în practică.

Alte metode

În conformitate cu prevederile Liniilor directoare OECD, paragraful 2.9 „…grupurile multinaționale au libertatea de a aplica metode care nu sunt descrise în Liniile Directoare în vederea stabilirii prețurilor cu condiția ca acestea să respecte principiul valorii de piață… Astfel de alte metode nu ar trebui să substituie metodele recunoscute de OECD unde acestea din urmă sunt mai potrivite situației de fapt…”.

Având în vedere aceste prevederi, atunci când se dorește aplicarea acestor alte metode trebuie să se documenteze motivele pentru care nu au putut fi aplicate metodele comparării prețurilor, prețului de revânzare, cost plus, marjei nete și a împărțirii profiturilor.

În general, sunt folosite alte metode atunci când principiile care guvernează tranzacțiile ce trebuie testate nu sunt principiile standard din relații comerciale.

Ca și în cazul metodei împărțirii profitului, în practică se folosesc rar alte metode pentru justificarea prețurilor de transfer.

În concluzie, cea mai des folosită metodă de prețuri de transfer în practică este metoda marjei nete. De asemenea, în practică mai sunt folosite și metoda comparării prețurilor, metoda prețului de revânzare sau metoda cost plus. Aplicarea unor alte metode sau metodei împărțirii profitului este de multe ori subiectivă și trebuie justificată temeinic, iar ca atare acestea sunt folosite rar.

ATIPIC Solutions este o companie independentă, specializată în consultanță de prețuri de transfer și consultanță DAC6.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada august – octombrie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada mai – iulie 2022

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – aprilie 2022

Transfer pricing definitionDetalii +

Preturi de transfer – definiție / ce sunt preturile de transfer?

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada noiembrie – decembrie 2021

lista mari contribuabiliDetalii +

Lista mari contribuabili 2021 și obligații pe care aceștia le au

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada iulie – octombrie 2021

ATIPIC Solutions top World TPDetalii +

ATIPIC Solutions a fost inclusă în topul firmelor de consultanță de prețuri de transfer „World TP” 2022

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2021

taxarea-internationala-oecd-bepsDetalii +

Raport executiv cu privire la multitudinea de aspecte privind taxarea internațională despre care se discută aproape în fiecare zi și despre cele care ne impactează deja în viața de zi cu zi

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada aprilie – iunie 2021

studiul de benchmarking baze de dateDetalii +

Studiul de benchmarking: rolul său la întocmirea dosarului de prețuri de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – martie 2021

acord de pret in avansDetalii +

Ce este acordul de preț în avans?

Detalii +

Noua revoluție fiscală începe în curând cu DAC6. Amenzi multiplicabile, risc reputațional și posibile boicoturi sunt doar câteva dintre implicațiile revoluției fiscale din noua generație

inspecția fiscalăDetalii +

Control ANAF – ghid pentru inspecția fiscală

cine este responsabil de intocmirea dosarului preturilor de transferDetalii +

Cine are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer?

MFPDetalii +

Ajustări de prețuri de transfer record în 2020 – 2 miliarde de lei

raport due diligenceDetalii +

Due Diligence. Ce înseamnă și cum se face un raport de Due Diligence?

ziarul-financiar-live-viorel-sboraDetalii +

Am discutat la ZF Live despre inspecțiile fiscale în 2021

Detalii +

Performanțele ANAF în perioada 2019 – 2020 și impactul crizei sanitare – la ce vă puteți aștepta într-o eventuală inspectie fiscala în 2021?

Ghidul DAC6 FormularDetalii +

Ghidul DAC6 și formularul de raportare DAC6 au fost publicate

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2020 și planuri pentru 2021

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada octombrie – decembrie 2020

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Consolidare fiscală la nivel de impozit pe profit pentru companiile din România controlate în proporție de 75% de aceeași entitate

Amcham_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la un seminar online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizat de Camera de Comerț Româno-Americană (Amcham)

Afiliere detineri indirecte declaratia 394Detalii +

Declaratia 394 (D394) și tranzacțiile cu părți afiliate

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Jurisprudenta preturi de transfer: sucursalele din România trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer chiar și pentru tranzacțiile cu compania mamă

Detalii +

Cheltuielile deductibile: Ce sunt și cum se calculează?

Detalii +

Cum se calculează impozitul pe profit?

seminar DAC6 AHKDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la două seminarii online despre conformarea la prevederile Directivei UE DAC6 organizate de AHK și Business Mark

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința CFO Conference organizată de Business Mark

tranzactii M&A preturi de transfer due diligenceDetalii +

Evaluarea riscurilor de preturi de transfer în tranzacții M&A în cadrul procesului de Due Dilligence

analiza risc fiscal anafDetalii +

Analiza risc fiscal ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului prețurilor de transfer

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer din perioada ianuarie – septembrie 2020

Retrospectiva anului 2019 atipic solutions preturi de transferDetalii +

Retrospectiva anului 2019 și planuri pentru 2020

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – noiembrie și decembrie 2019

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – septembrie și octombrie 2019

Tax & Finance toamna 2019Detalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferințele Tax & Finance Forum 2019 organizate de Business Mark în Sibiu, Cluj, București și Timișoara

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

România a transpus directiva 1852/2017 care va permite companiilor din UE să salveze prin procedura amiabila peste 10 mld EUR de la a fi dublu impozitate de către statele membre UE

Noutati preturi de transferDetalii +

Noutăți prețuri de transfer – august 2019

ANAF plan de masuri eficientizare colectareDetalii +

ANAF a publicat un plan de masuri pentru eficientizarea colectarii veniturilor la bugetul de stat.  Cum vă poate impacta acest plan?

OECD raportari MDR Mandatory Disclosure ReportingDetalii +

OECD a publicat cadrul care va sta la baza schimburilor automate de raportări MDR ale aranjamentelor prin care se evită standardul CRS și a structurilor de companii offshore opace

ATIPIC Solutions Business Mark conferinta 1 preturi transferDetalii +

ATIPIC Solutions a participat la conferința Tax & Finance Forum București 2019 organizată de Business Mark

Tax and FinanceDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Finance Forum 2019 organizată de Business Mark

dac6 raportare tranzactii transfrontaliereDetalii +

Măsuri pe care contribuabilii le pot lua pentru a se proteja de noua generație de instrumente disponibile autorităților fiscale

Logo Business ReviewDetalii +

ATIPIC Solutions va participa la conferința Tax & Law 2019 organizată de Business Review

hotarari instanta preturi transfer industria agricolaDetalii +

Industria agricolă – spețe de prețuri de transfer pentru care există decizii definitive emise de instanțele de judecată din România

persoane parti afiliateDetalii +

Despre conceptul de persoane afiliate în cadrul dosarului preturilor de transfer

limite praguri plafoane dosar preturi de transferDetalii +

Limite / praguri / plafoane în funcție de care este necesar să se pregătească dosarul prețurilor de transfer

Detalii +

Directiva 822/2018 „DAC6” – Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Noi limite de deductibilitate la cheltuielile cu dobânzile și similare începând cu anul 2019

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

După contraperformanțele din primele trei trimestre ale anului 2018, ANAF anunță o campanie de inspectii fiscale în masă la marii contribuabili

Intocmirea unui dosar de preturi de transferDetalii +

Rolul contabilului / directorului financiar la intocmirea unui dosar de preturi de transfer

Allinial-Global_ATIPIC-SolutionsDetalii +

ATIPIC Solutions este acceptată ca membru în Allinial Global

Logo Business ReviewDetalii +

Ultimele noutăți din domeniul prețurilor de transfer prezentate la conferința Tax & Law 2018 organizată de Business Review

Alerta inspectii fiscaleDetalii +

Legea prevenirii nr. 270/2017 și obligația de prezentare a dosarului prețurilor de transfer

CbCR raport pentru fiecare tara in parteDetalii +

Raportul pentru fiecare țară în parte CbCR, notificarea și calendarul raportării pentru fiecare țară în parte

Ordinul 442/2016Detalii +

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

Legislația de prețuri de transfer din RomâniaDetalii +

Legislatie preturi de transfer aplicabilă în România în 2017

studiu comparabilitate baza de date amadeus orbis tp catalystDetalii +

5 puncte potențial nevralgice în pregătirea unui studiu de comparabilitate în baza de date Amadeus / Orbis / TP Catalyst Pro

alegere consultant de preturi de transferDetalii +

10 reguli pentru alegerea consultantului de prețuri de transfer potrivit

information request within transfer pricing documentation projectsDetalii +

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

document-agreement-documents-sign-48148_optimizedDetalii +

Raportul de audit financiar versus dosarul prețurilor de transfer

Noțiuni introductive privind prețurile de transfer și dosarul prețurilor de transferDetalii +

Dosarul prețurilor de transfer și prețurile de transfer – noțiuni introductive

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!