Ordinul 442/2016

Ordinul 442/2016 – rezumat și interpretări practice

articol publicat în 18 noiembrie 2017

Contribuabili mari

Ordinul 442/2016 prevede obligativitatea pregătirii dosarului prețurilor de transfer anual de către marii contribuabili care efectuează tranzacții intra-grup ce depășesc pragurile de 200.000 EUR (dobânzi), 250.000 EUR (servicii) și / sau 350.000 EUR (bunuri tangibile și intangibile).

Ordinul 442/2016Astfel, în conformitate cu Ordinul 442/2016 aceștia trebuie să pregătească dosarul prețurilor de transfer înainte de termenul limită pentru depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit. Important de reținut că nu există obligația de a depune dosarul prețurilor de transfer la această dată, cu excepția cazului în care este solicitat în mod expres.

De asemenea, contribuabilii mari sunt obligați să prezinte dosarul prețurilor de transfer la cererea autorităților fiscale, în maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării.

Contribuabili mici și mijlocii, inclusiv contribuabili mari care nu îndeplinesc criteriile pentru pregătirea anuală a dosarului prețurilor de transfer

În conformitate cu Ordinul 442/2016 aceștia nu sunt obligați să întocmească dosarul prețurilor de transfer decât în cazul primirii unei solicitări oficiale de la autoritățile fiscale pentru întocmirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer.

Termenul inițial pentru întocmirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer este între 30 și 60 de zile de la data emiterii solicitării de către autoritățile fiscale, acesta putând fi prelungit cu maximum 30 de zile.

Contribuabilii care efectuează tranzacții intra-grup sub pragurile de 50.000 EUR (dobândă), 50.000 EUR (servicii) și / sau 100.000 EUR (bunuri tangibile și intangibile) nu au obligația de a pregăti dosarul prețurilor de transfer nici anual și nici la solicitarea autorităților fiscale.

Toți contribuabilii

Toate tranzacțiile intra-grup trebuie să respecte principiul valorii de piață (i.e. arm’s length), care este definit ca „intervalul de valori ale prețului sau marjei/rezultatului aferent tranzacțiilor comparabile derulate între societăți comparabile independente”. Această regulă este aplicabilă tuturor contribuabililor indiferent dacă sunt mici, medii sau mari și indiferent de valorile tranzacțiilor intra-grup.

În cazul în care contribuabilii nu pot demonstra în cadrul dosarului prețurilor de transfer că prețurile de transfer sunt la valoare de piață, autoritățile fiscale au dreptul să efectueze ajustări la mediana din studiul de comparabilitate prezentat de contribuabil.

În cazul în care contribuabilii nu depun dosarul prețurilor de transfer sau depun un dosar al prețurilor de transfer incomplet, autoritățile fiscale au dreptul să estimeze prețurile de transfer pe baza unui studiu de comparabilitate pregătit pe cont propriu.

Prețurile de transfer sunt ajustate / estimate la mediana intervalului de piață, dacă există suficiente comparabile pentru a calcula mediana. În cazul în care sunt identificate trei sau mai puține comparabile, pentru a determina valoarea ajustării / estimării, se folosește media aritmetică a comparabilelor existente.

Dosarul prețurilor de transfer trebuie să includă, în mare măsură, informațiile prezentate în cadrul Codului de conduită privind documentația prețurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006 (care sunt preluate în Ordinul 442/2016) și, de asemenea, unele informații suplimentare precum:

  • informații despre activitățile de cercetare-dezvoltare desfășurate la nivel de grup și, respectiv, la nivelul contribuabilului;
  • informații despre politicile formale de stabilire a prețurilor de transfer disponibile la nivelul grupului;
  • o analiză funcțională la nivelul lanțului valoric al grupului, o analiză funcțională a fiecărei părți constituente a grupului, precum și o analiză funcțională a companiei.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!

TOP