information request within transfer pricing documentation projects

Auditul financiar, dosarul prețurilor de transfer și suprapunerea elementelor din cererile de informații

articol publicat în 17 aprilie 2017

Cererile de informații în cadrul proiectelor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer

Cererea de informații preliminară în cadrul proiectelor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer are în majoritatea cazurilor aceleași elemente standard precum: (i) situațiile financiare împreună cu notele la situațiile financiare; (ii) balanțele de verificare; (iii) contractele aferente tranzacțiilor intra-grup; (iv) organigrame ale companiei și respectiv ale grupului, (v) structuri juridice ale companiei și respectiv ale grupului, (vi) prezentările generale despre grup și companie; și (vii) lista cu categoriile de tranzacții intra-grup și sumele aferente pentru fiecare an fiscal din perioada deschisă controlului.

Cu toate că cererea preliminară de informații este în mare măsură standard, cererile ulterioare de informații sunt în general  particularizate depinzând de specificul companiei și respectiv al grupului, de tranzacțiile analizate și de domeniul de activitate în care activează compania.

Astfel, aceste cereri de informații ulterioare în cadrul proiectelor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer ar putea include informații precum baze de date cu toate facturile de vânzări, calculații de marje brute, conturi de profit și pierdere segregate, alocări de costuri.

information request within transfer pricing documentation projects

Cerererile de informații în cadrul proiectelor de audit financiar

Cererea preliminară de informații în cadrul proiectelor de audit financiar are, de asemenea, în majoritatea cazurilor o structură standard. Această structură include în mare parte elementele enumerate în cererea de informații privind proiectele de întocmire a dosarului prețurilor de transfer.

Cu toate acestea, cererea de informații preliminară în cadrul proiectelor de audit financiar, are o serie de elemente suplimentare, cum ar fi: (i) copii ale procedurilor de audit intern, (ii) copii ale contractelor de împrumut-închiriere cu valori materiale, (iii) lista cu active fixe achiziționate, (iv) situații cu deprecierea activelor imobilizate, (v) minutele întâlnirilor membrilor Consiliului de Administrație, (vi) ștate de salarii, (vii) date de contact ale personalului departamentului financiar, avocaților folosiți pe parcursul anului auditat și auditorilor precedenți, (viii) actul constitutiv, (ix) liste cu toate conturile bancare; și (x) declarațiile fiscale.

Cererile ulterioare de informații în cadrul proiectelor de audit financiar sunt de asemenea personalizate și depind în mare măsură de specificul companiei și de rezultatele analizei documentelor primite ca urmare a cererii de informații preliminare. Aceste cereri suplimentare de informații ar putea conține cerințe privind aproape orice atât timp cât auditorii consideră că există un risc în zona respectivă.

Concluzii

O concluzie preliminară pe baza celor de mai sus este că unele informații furnizate auditorilor financiari pot fi furnizate și consultantului care se ocupă de pregătirea dosarului prețurilor de transfer.

Cu toate acestea, este de reținut că dosarul prețurilor de transfer este pregătit pentru majoritatea companiilor pentru întreaga perioadă deschisă controlului fiscal (mai multe informații legate de tipurile de companii care trebuie să întocmească dosarul prețurilor de transfer anual se găsesc aici), în timp ce auditul financiar este efectuat în general anual.

Mai mult, este de luat în calcul și că dosarul prețurilor de transfer este strict legat de tranzacțiile intra-grup, timp în care raportul auditorului este despre toate tranzacțiile (inclusiv cele cu terții) și despre celelalte aspecte de natură financiar-contabilă care pot influența corectitudinea situațiilor financiare.

Prin urmare, este indicată alocarea unui buget de cel puțin 10 – 20 de ore pentru a lucra la furnizarea de informații necesare pregătirii dosarului prețurilor de transfer. Este foarte puțin probabil ca informațiile furnizate auditorilor financiari să fie suficiente pentru un proiect de pregătire a dosarului prețurile de transfer.

ARHIVĂ NOUTĂȚI ȘI PUBLICAȚII

SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Vă rugăm completați formularul de mai jos și o să revenim către dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil!

TOP